آیین اختتامیه طرح مانا با هدف آموزش مهارت‌های اجتماعی، اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بین نوجوانان با حضور اسفندیاریان رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل و مسئول واحد پیشگیری در مرکز مثبت زندگی کد4906 برگزار شد.

 

کمال آنلاین به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان آمل، اسفندیاریان رئیس ادراه بهزیستی آمل در خصوص اجرای طرح مانا گفت: این طرح در دو گروه پسران و دختران ویژه سنی 13 تا 18سال با همکاری مرکز مثبت زندگی (کد 4906)  در راستای کاهش آسیب های فردی و اجتماعی به ویژه اعتیاد در بین نوجوانان و همچنین مشارکت خانواده ها در شهرستان آمل بمدت 3 ماه از تیر ماه 1400 لغایت شهریور 1400 برگزار شد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل تصریح کرد: بهزیستی طرحی را با عنوان برنامه مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران در جهت ارتقاء سلامت اجتماعی اجرا می کند که در طی آن با ارائه آموزش ضمن ارتقاء دانش و آگاهی نوجوانان از توانمندی و ظرفیت بالقوه نوجوانان برای ترویج پیامهای پیشگیری، شناخت مسائل، مخاطرات و چالشهای اولویت دار و در نتیجه آن ارائه راه حل های خلاقانه برای حل مسائل و طراحی پروژه های کوچک همیاری برای اجرا در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را برای کودکان و نوجوانان موجب می شود .

وی در ادامه در خصوص اهداف عملیاتی این طرح افزود: ارتقاء توانمندی نوجوانان، افزایش شناخت به مسائل و آسیبهای اجتماعی آنان، اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کار گروهی – افزایش مهارتهای کار گروهی و مشارکت – حمایت از طرحهای عملی نوجوانان در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ایجاد فرصت برای تمرین مشارکت و انجام فعالیتهای مشارکتی با همکاری موسسات غیر دولتی می باشد.