آوای کمال / با حضور سرهنگ عسکری “فرمانده سپاه آمل” مرکز رشد و فناوری شهید حسن طهرانی مقدم، روز دوشنبه ۱۴۰۰/۶/۱۵ در آمل افتتاح شد.

فرمانده سپاه آمل در این مراسم که تعدادی از مخترعین و مبتکران بسیجی حضور داشتند، به نقش و اهمیت علم و دانش در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب پرداختند و ضمن تقدیر و تشکر از مخترعین و مبتکران بسیجی، حرکت و رشد علم و فناوری را با توجه پتانسیل موجود در شهرستان آمل مثبت ارزیابی نمودند و تاکید داشتند که سپاه برای فتح قله های علم و دانش، تمام سعی و تلاش خود را می نماید تا حمایت های مادی و معنوی از مخترعین و مبتکران، صورت گیرد.

در پایان از طرف فرمانده سپاه آمل، حکم مسئولیت مرکز رشد و فناوری شهید حسن طهرانی مقدم به مهندس هادی حبیبی شاهاندشتی اهدا شد.