کمال آنلاین /  سید حسین اسلامی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با اشاره به اینکه شهرستان آمل دارای 186 واحد شالیکوبی فعال و 70 واحد شالیکوبی مدرن است، اظهار کرد: امسال یک واحد شالیکوبی با اعتبار 20 میلیارد ریال در پاشاکلا دشت سر این شهرستان تجهیز و مدرن سازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل افزود: ظرفیت سالانه تبدیل برنج در هر کارخانه شالیکوبی مدرن 2 هزار و 500 تن و شالیکوبی سنتی، یک هزار تن است.

وی با بیان اینکه این طرح ها در راستای حمایت از تولیدات داخلی و با شناخت کامل از بازار تولید و فراورده های برنج و به منظور افزایش بهبود کیفیت و کاهش ضایعات برنج و ارتقاء بهره وری راه اندازی می شود، خاطرنشان کرد: وجود کارخانه شالیکوبی مدرن می تواند باعث کاهش ضایعات و افزایش کیفی محصول شده و علاوه بر رونق اقتصادی و بهبود معشیت، در افزایش انگیزه کشاورزان موثر باشد.