به مناسبت هفته قوه قضائیه قرار داد پروژه زیر سازی و آسفالت کوچه دادگستری تکمیل و به امضاء شهردار دابودشت و پیمانکار مربوطه رسید و همچنین در این هفته پروانه ساختمانی ساختمان جدید دادگستری دابودشت صادر و به آن اداره تقدیم گردید

کمال آنلاین  / به گزارش روابط عمومی شهرداری دابودشت ، محمد رضا مهدوی شهردار دابودشت به مناسبت هفته قوه قضائیه به اتفاق شورای اسلامی شهر دابودشت با ریاست دادگستری دابودشت دیدار و ضمن تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه از زحمات  و همکاری مجموعه دادگستری با شهرداری تشکر نمودند 

محمد رضا مهدوی در این دیدار از امضاء قرار داد پروژه زیر سازی و آسفالت کوچه دادگستری خبر دادند .

شهردار دابودشت در ادامه افزودند : که پروانه ساختمانی ساختمان جدید دادگستری پس از طی مراحل قانونی صادر و تقدیم مجموعه دادگستری دابودشت گردید .