کمال آنلاین  / در پی اعلام نتایج فرآیند ارزیابی و سطح بندی مراکز علمی کاربردی کشور در سال 1400، مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 آمل به عنوان مرکز نمونه استان مازندران و یکی از ده مرکز برتر علمی کاربردی کشور انتخاب شد.

در همین راستا در نشستی که با رعایت پروتکل های بهداشتی و به صورت حضوری و مجازی در روز یکشنبه 13 تیرماه سال جاری و با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، جمعی از معاونین دانشگاه و رؤسای واحد های استانی برگزار شد، از مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 آمل تقدیر بعمل آمد و لوح تقدیر مرکز توسط دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی رئیس واحد استانی مازندران به نیابت از دکتر امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به دکتر روح اله افراه رئیس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 آمل اهداء شد.

گفتنی است در فرآیند ارزیابی و سطح بندی سال 1400 مراکز علمی کاربردی 550 مرکز علمی کاربردی مورد ارزیابی قرار گرفتند و ده مرکز علمی کاربردی به عنوان مراکز برتر و 20 مرکز شایسته ی تقدیر شناخته شدند.