صرفه جویی که درست مصرف کردن و به اندازه بهره بردن از یک چیز است، بستگی به اهمیت مورد داشته و هر چه مورد مصرفی، ارزشمندتر و کمیاب تر باشد، صرفه جویی در آن اهمیت بیشتری پیدا می کند. و چه چیز مهم تر از آب که خداوند در قرآن کریم فرموده است: همه چیزرا از آب زنده گردانیم. (انبیاء ، آیۀ 30 (

کمال آنلاین  / کم آبی، خشکسالی، خالی شدن سدها، از بین رفتن منابع زیرزمینی آب، از بین رفتن  کشاورزی، تهدید  امنیت غذایی و ... چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. هم ما و هم نسل بعد از ما در خطر جدی کمبود آب  هستیم.

آنچه که  ذهن ما را مشغول می دارد  این است که از دست ما چه کاری برمی آید؟ در این  کشور با این  وسعت و این همه شهرها و دشت های تشنه، چه کار مفید و اثرگذاری می‌شود انجام داد؟

جواب اینکه  هیچ عملی بی اثر نیست. اعمال ما هر چند کوچک باشد، وقتی در کنار  اقدام و عمل امیدوارانه خانواده، فامیل، همسایگان،  همشهریان و همه مردم ایران قرار گیرد، نتیجه ای  بس بزرگ  به بار خواهد نشاند.

آب، آغازگاه زندگی، مظهر پاکی و پاک کنندگی، سرچشمه حرکت و پویندگی و مایۀ حیات و سرزندگی است. آب از سرمایه های همگانی خداوندی است که به بندگانش عرضه داشته است. پیامبر اکرم (ص) در کلامی، آب را سرآمد نوشیدنی های دنیا و آخرت دانسته است. ( بحارالأنوار ، ج66 ، ص 56 ). و امام صادق (ع) فرمود: طعم و الماء طعم الحیاة؛ مزۀ آب مزۀ زندگی است. ( المحاسن ، ج2 ، ص 575 (

صرفه جویی که درست مصرف کردن و به اندازه بهره بردن از یک چیز است، بستگی به اهمیت مورد داشته و هر چه مورد مصرفی، ارزشمندتر و کمیاب تر باشد، صرفه جویی در آن اهمیت بیشتری پیدا می کند. و چه چیز مهم تر از آب که خداوند در قرآن کریم فرموده است: همه چیزرا از آب زنده گردانیم. (انبیاء ، آیۀ 30 (

پس همه موجودات زنده برای ادامۀ حیاتشان نیازمند به آب هستند. همۀ گیاهان، حیوانات و انسان ها بدون آب از بین می روند و دیگر حیات و زندگی مفهومی نخواهد داشت، خداوند تعالی در قرآن کریم نسبت به زیاده روی در مصرف آب تذکر داده و فرموده است: بخورید و بیاشامید ولی اسراف و زیاده روی نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست نمی دارد. (اعراف ، آیۀ 31 ).

پیشوایان معصوم (ع) همواره پیروان خویش را به استفاده صحیح از منابع آب و پرهیز از استفادۀ نابجا و زیاده روی در مصرف آب و هدر دادن آن سفارش فرموده و به میانه روی در مصرف آن توصیه کرده اند. در کلامی از امام صادق (ع) آمده است: خداوند میانه روی را دست داشته و زیاده روی را بد می دارد حتی دور ریختن زیادۀ آبی را که می نوشی. ( الکافی ، ج4 ، ص 52 ).

باید توجه داشت که مقدار آبی که در یک ظرف آبخوری قرار می گیرد، حجم کوچکی از آب است و دور ریختن آن به ظاهر مشکلی را ایجاد نمی کند ولی اسلام نسبت به همین مقدار از اسراف حساسیّت نشان داده و این عمل را نکوهش می کند. در کلامی دیگر از امام صادق(ع) آمده است: کم ترین اندازۀ اسراف در ریختن ته نامدۀ غذا یا آب است. ( الکافی ، ج 6، ص 460 ).

اگر هر یک از ما مردم ایران با  خود عهد ببندیم که حداقل روزی یک لیوان آب کمتر از روزهای گذشته مصرف کنیم، بخش بزرگی از مشکل کم آبی کشور حل شده و بخش عظیمی از منابع و سرمایه های عمومی کشور،  برای آیندگان  حفظ خواهد شد.

پس بیایید با بهره‌گیری بهینه از منابع خدادادی، نشان دهیم که مردمی مهربان هستیم.