زارع همچنین با بیان این که مازندران بیشترین تعداد رسانه را در کشور دارا می باشد، اظهار کرد: با توجه به وضع حاکمیت و به لطف رسانه ها، فضای خوب و همدلی مناسبی در استان وجود داردو رسانه‌ها در این ایام و با توجه به انتخابات پیش‌رو باید هوشیارتر از هر زمان دیگری به رصد امور بپردازند.

کمال آنلاین /عباس زارع مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در سخنانی گفت : با توجه به شرایط حساس کشور و انتخابات پیش رو ، همچنین تحریم های همه جانبه از سوی غرب ، نقش رسانه های مکتوب و مجازی در مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات ، بسیار حساس و تاثیرگذار  است  و آگاه سازی جامعه در این زمینه از وظایف اصلی رسانه ها می باشد .

زارع در راستای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت خبرنگاران که یکی از راه های درآمد آنها از طریق آگهی‌های دولتی می‌باشد، با توجه به این که در این زمینه مشکلاتی وجود داشت،  با انجام تمهیداتی که صورت پذیرفت ، این مشکل برطرف شده است .

وی افزود :آگهی‌ها را از اختیار مدیران دستگاه های اجرایی کاملاً خارج کردیم و از طریق ساز و کارهای قانونی اداره کل ارشاد به‌طور عادلانه توزیع می‌شود.

زارع تصریح کرد :تا پیش از این ،رسانه‌ها شاید نسبت به نقد عملکرد مدیران دچار مشکل و تردید بودند زیرا نگران بودند با نقد مدیران ،دریافت آگهی‌های آنها از طریق آن اداره با مشکل مواجه شود و به همین خاطر  شاید موضوعی راکه نیاز به نقد بود نادیده می‌گرفتند اما اینک با نظارتی که بر توزیع آگهی‌ها به وجود آمده، این موضوع کاملا برطرف شده و اکنون رسانه‌ها می‌توانند بدون هیچ گونه دغدغه‌ای به نقد منصفانه بپردازند.

وی تاکید کرد :وظیفه اصلی فعالان رسانه چه مکتوب و چه مجازی نقد منصفانه است و اگر این موضوع سرلوحه کار قرار گیرد موجب توسعه استان و کشور خواهد شد.

زارع همچنین با بیان این که مازندران بیشترین تعداد رسانه را در کشور دارا می باشد، اظهار کرد: با توجه به وضع حاکمیت و به لطف رسانه ها، فضای خوب و همدلی مناسبی در استان وجود داردو رسانه‌ها در این ایام و با توجه به انتخابات پیش‌رو باید هوشیارتر از هر زمان دیگری به رصد امور بپردازند.