هر ايراني ولو اينکه کاري با تقليد و تکليف شرعي نداشته باشد و يا اساساً غير مسلمان باشد و يا هيچ تعلق خاطري به نظام جمهوري اسلامي نداشته باشد نيز در انتخابات مشارکت کند، چنانکه مقام معظم رهبري نيز به همين موضوع بارها اشاره کرده و فرموده‌اند: «اين(انتخابات) يک حق و در عين حال يک تکليف است. حق آحاد مردم ماست که نظر بدهند؛ تکليف آنها هم همين است»

کمال آنلاین / انتخابات و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسي خودشان امروزه به عنوان مهم‌ترين نماد مردم سالاري شمرده مي‌شود، اين پديده مهم در کشورهاي مختلف در قالب‌هاي گوناگون و با اهداف متعددي برگزار مي‌شود، همچون رفراندم تعيين شکل نظام، رفراندم براي تصميم‌گيري در مورد مسأله مهم مثل قانوني خاص و يا تصميم‌گيري نسبت به بخشي از قلمرو جغرافيايي، انتخاب رئيس قوه مجريه، انتخاب اعضاي قوه مقننه و ...، همچنين انتخابات به عنوان يک راهکار دموکراتيک در سطوح مختلف قابل بهره‌گيري است، به عنوان مثال علاوه بر انتخابات‌هاي معمولي که در سطح ملي برگزار مي‌شود، اصناف، گروه‌ها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، احزاب و ... براي پيشبرد برنامه‌هاي خود از اين راهکار استفاده مي‌کنند.
بر اين اساس در ضرورت اصل وجود انتخابات و کارکردهاي مثبت و مفيد آن در وضعيت کنوني جهان هيچ شک و ترديدي وجود ندارد، با اين حال در کشور ما برخي افراد، در مورد ضرورت يا اهميت مشارکت مردم در انتخابات‌هاي ملي همچون انتخابات رياست جمهوري، شوراها، مجلس خبرگان و شوراي اسلامي  ترديدهايي را مطرح مي‌کنند که ريشه‌هاي آن عمدتاً به مسائل ديگري باز مي‌گردد، مثل کارنامه ناموفق برخي مسئولان منتخب، چنانکه گاهي نيز اين نارضايتي‌ها ريشه در تبليغات منفي دشمنان نظام دارد که اگر اين ترديدها از طريق تبيين درست ضرورت‌هاي مشارکت در انتخابات رفع شوند، آمار مشارکت نيز به مراتب بالا خواهد رفت.

هر ايراني ولو اينکه کاري با تقليد و تکليف شرعي نداشته باشد و يا اساساً غير مسلمان باشد و يا هيچ تعلق خاطري به نظام جمهوري اسلامي نداشته باشد نيز در انتخابات مشارکت کند، چنانکه مقام معظم رهبري نيز به همين موضوع بارها اشاره کرده و فرموده‌اند: «اين(انتخابات) يک حق و در عين حال يک تکليف است. حق آحاد مردم ماست که نظر بدهند؛ تکليف آنها هم همين است»

يکي ديگر از ثمرات حضور و مشارکت مردم در انتخابات و بالا بردن جنبه‌هاي مقبوليت نظام اين است که مانع از اين مي‌شود که بيگانگان توان، جرأت و يا بهانه دخالت در امور داخلي کشورها را پيدا کنند، به عبارت ديگر امروزه به دليل شکل گرفتن نهادهاي بين‌المللي که اکثريت قريب به اتفاق کشورها عضو آن شده‌اند و با توجه به زمينه‌هايي که براي نفوذ و دخالت قدرت‌ها در امور داخلي کشورهاي ديگر به بهانه‌هاي مختلف از جمله موضوع نقض حقوق بشر وجود دارد، برخي قدرت‌ها تلاش مي‌کنند تا از همين دستاويزها استفاده کرده و در امور داخلي کشورهاي مستقل از جمله جمهوري اسلامي ايران دخالت کنند.

مشارکت فعال و آگاهانه در انتخابات‌هاي مختلف نظام اعم از رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و خبرگان يک ضرورت است که اين ضرورت ناشي از عوامل مختلفي است که برخي از آنها فراتر از دلبستگي به مذهب، جناح و يا نظام سياسي خاصي بوده و بُعد ملي پيدا مي‌کند و به همين جهت حتي کساني که علاقه و دلبستگي به نظام جمهوري اسلامي ايران ندارند، نيز بايد در انتخابات مشارکت کنند، چنان که مقام معظم رهبري نيز در سخناني به اين نکته مهم اشاره کرده و فرمودند: «ما تکيه مي‌کنيم، تأکيد مي‌کنيم، اصرار مي‌ورزيم بر اينکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات و من بارها اين را قبلاً گفته‌ام ... حتي آن کساني که نظام را قبول ندارند، براي حفظ کشور، براي اعتبار کشور بيايند در انتخابات شرکت کنند».