یادنامه ی نام آوران و مفاخر ملی و بین المللی آمل معاصر

/فرهنگ شریف ( موسیقی دان)

متولد : ۱۳۱۰

درگذشت : ۱۳۹۵

استاد بزرگ موسیقی تار در تاریخ موسیقی معاصر ایران

از برجسته ترین شاگردان استادان بزرگی چون عبدالحسین شهنازی و مرتضی نی داوود ، تارنوازان بزرگ اواخر عصر قاجار و اوایل پهلوی.

از بزرگترین و برجسته ترین تک‌ نوازان و بداهه نوازان تاریخ موسیقی ایرانی.

مبدع نحوه انگشت گذاری و مضراب زنی جدید در نقاط مختلف سیم های تار و تولید صدایی متفاوت از تار ، که بسیاری معتقدند ، زیباترین صدای تولید شده از ساز تار است ‌.

همنوازی با خوانندگان بزرگ تاریخ موسیقی ایران ، از جمله : ایرج ؛ اکبر گلپایگانی ؛ تاج اصفهانی ؛ غلامحسین بنان؛ محمود  محمودی خوانساری ؛ هایده ؛ مرضیه ؛ روح انگیز ؛ دلکش ؛ حسین قوامی ؛ عبدالوهاب شهیدی و محمدرضا شجریان .

حضور در چندین فستیوال بین المللی موسیقی .

سالها تدریس موسیقی تار در دانشگاهها و موسسات هنری آمریکا‌.

دارای نشان درجه یک یک هنری در ایران .