آوای کمال / معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران گفت: جلوگیری از دست اندازی و تعرض به اراضی ملی و حفظ اراضی کشاورزی نیازمند توجه نهادهای متولی است.

مهدی رازجویان  در ششمین نشست شورای اداری تنکابن بر رعایت جدی قوانین مربوط به ساخت و سازهای غیر مجاز از سوی دستگاه‌های متولی، شوراها و دهیاران تاکید کرد.

وی اظهار داشت: در برخی موارد شاهد دست اندازی و تعرض به اراضی ملی توسط سودجویان بوده که برای جلوگیری از آن و حفظ اراضی کشاورزی و. ملی برای نسل‌های آینده نیازمند توجه نهادهای متولی به این موضوع مهم هستیم.

رازجویان با بیان اینکه بدین منظور کلاسهای آموزشی هم برگزار کردیم، اظهار داشت: شوراهای اسلامی و دهیاران در این زمینه نقش مهمی داشته و باید در حفظ اراضی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز به نهادهای متولی کمک کنند.

وی بر پیگیری مشکلات مطرح شده نظیر اینترنت و تکمیل پروژه‌های عمرانی هم صحه گذاشت و افزود: در هفته آتی با همراهی نماینده تنکابن در مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری وضعیت پروژه‌های عمرانی در تنکابن حضور خواهد یافت.