رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران گفت:کارگران به ویژه کارگران ساختمانی در بدترین شرایط معیشتی به سرمی برند و انتظار داریم دولت هرچه سریعتر حمایت های لازم را به عمل آورد.

کمال آنلاین  /رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران گفت:کارگران به ویژه کارگران ساختمانی در بدترین شرایط معیشتی به سرمی برند و انتظار داریم دولت هرچه سریعتر حمایت های لازم را به عمل آورد.

"سید هادی ساداتی " به مناسبت هفته کارگر در گفت و گویی با "ایلنا" ضمن تبریک هفته و روز جهانی کارگر به کارگران شریف ایرانی و با اظهار تاسف از اوضاع اسفبار جامعه شریف کارگران، گفت؛ شایسته نیست که کارگران پس از 40 سال با فقر و نداری دست و پنجه نرم کنند و وعده های دولت محقق نگردد.

او با اشاره به حداقل مزد کارگران در سال 1399 ، گفت: تورم 41 درصدی و افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران، چه مفهومی دارد؟

ساداتی اظهار داشت؛ می گویند سه جانبه گرایی و در جلسه دستمزد، پیشنهاد نمایندگان کارگری مورد توجه قرار نمی گیرد و نمایندگان کارفرمایان و دولت تصمیم می گیرند و اجرایی می کنند!

رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران با اشاره به سال 99 به عنوان " جهش تولید" گفت؛ کارگران غیرتمند با وجود تمامی مشکلات درسال جهش تولید، برای پویایی و گردش چرخ های اقتصاد از جان مایه خواهند گذاشت، همچنان که سال های گذشته ایثار و فداکاری اشان، موجب پیشبرد صنعت و تولید شد.

ساداتی با اشاره به کمک 10 میلیونی دولت به اقشار آسیب پذیر از جمله کارگران ساختمانی، گفت:کارگران شریف و زحمتکش ساختمانی بیش از دو ماه است که خانه نشین هستند و در فقر وحشتناکی به سر می برند؛ هیچ کارفرمایی حاضر نیست به دلیل کرونا، کارگران ساختمانی را از بیم آن که ممکن است ناقل ویروس باشند، به کارگیرد.

وی از دولت و خصوصا" خیرین خواست که کمک های خود را از طریق دفاتر انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، به دست این کارگران شریف و بی پناه برسانند.