بار دیگر فصل انتخابات از راه رسید و مردم در آستانه یک انتخاب مهم قرار گرفتند و ان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

بار دیگر فصل انتخابات از راه رسید و مردم  در آستانه یک انتخاب مهم قرار گرفتند و ان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

 

آمل اینبار نیز محل عرض اندام کاندیداهای مختلف است که هر کدام به روش خود سعی در جذب مخاطب خود دارند اما من به نتایج خاصی رسیدم و می خواهم با شما در میان بگذارم.

 

در این میان سوابق کاری #مهندس حسن صائمی چند نکته جالب داشت که نظر من را جلب کرد.

صائمی در حوزه مدیریت شهری فعالیتهای گسترده ای را در یک کلان شهر داشت که از چند منظر بسیار حائز اهمیت است.

 

صائمی در دوران کاری و مدیریتی خود در حوزه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی ، و عمرانی کار اجرایی کرده است که کمتر کاندیدایی را دیدم که بدین شکل در چند زمینه مختلف کار اجرایی کرده باشد انهم در حوزه مدیریت شهری در یک کلانشهر که کار بسیار بااهمیتی است.

 

حسن صائمی در گفته هایش به صورت کاملا دغدغه مند و اساسی و اصولی از فراخوان نخبگان صحبت می کند و قصد ایجاد اتاق فکر نخبگانی را دارد.

 

صائمی از یک خانواده اصیل و فرهنگی است و در تار و پود این شهر ریشه دارد و اصالت او و خانواده در بسیاری از موارد پشتیبان و گواه او خواهند بود.

 

صائمی دانش اموخته کشاورزی نیز هست و اینجا نیز حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و قطعا با حضور در کمیسیون ها و محافل مختلف کاری قطعا برنامه های او شنیدنی خواهد بود

 

من پیشنهاد میکنم به او بیشتر توجه کنید و به برنامه های بیشتر بپردازید حتما از دل شعار نخبه گرایی و اتاق فکر قوی ،خروجی خوبی خواهیم داشت.....