کمال آنلاین ؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران با بیان اینکه برای مازندران در سال جاری 30 پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف شده است، گفت: با گذشت حدود چهار ماه از سال تاکنون تمامی این پروژه ها بر روی کاغذ باقی مانده است.

مفید غلامی راد در نشست شورای برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه در حوزه برق، مازندران ضعیف ترین شاخص را در تولید دارد و خاموشی های سال گذشته نشان داده که در این حوزه با مشکل مواجه ایم، اظهارداشت: متاسفانه پروژه های تولید برق که از سوی برخی کشورها از جمله چین در دست اجرا بوده هنوز تکمیل نشده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه استان مازندران در حوزه تولید برق، جمع آوری آب‌های سطحی، فاضلاب و پسماند نسبت به میانگین کشوری پایین تر است، افزود: میزان آب‌های سطحی استان حدود 4.5 میلیارد متر مکعب است که تقریبا 9 درصد مورد استفاده قرار گرفته ومابقی از دسترس خارج می گردد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران گفت: در حالی که میانگین بهره گیری از آب‌های سطحی در سطح کشور حدود 50 درصد بوده اما مازندران در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده است.

غلامی راد با بیان اینکه برای مازندران در سال جاری 30 پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف شده است، تصریح کرد: راه اندازی پنجره واحد، آب بندان، پرورش ماهیان خاویاری، تولید برق، طرح های جمع آوری آبهای سطحی  از جمله این طرح ها بوده که با گذشت حدود چهار ماه از سال تاکنون تمامی این برنامه ‌ها بر روی کاغذ باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه شورای وزیران اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به شورای برنامه ریزی استان‌ها اجازه داده شد تا 20 درصد از بودجه عمرانی را برای کمک فنی و اعتباری پروژه‌ها اختصاص دهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران افزود: این مصوبه نشان می‌دهد که راهکار قانونی برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیز فراهم است.