کمال آنلاین ؛ به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل ، این مقام مسئول گفت :درپی گزارش دریافتی مبنی بر تلف شدن ماهیان و سایر آبزیان در نهری واقع در روستای عربخیل ،  یگان  حفاظت و کارشناسان اداره سریعا به محل اعزام که متاسفانه شاهد تلفات ۴۷ قطعه ماهی زردپر ، ۲ قطعه اردک ماهی ، ۱۹۴ قطعه ماهی معمولی شده اند
کشاورزیان درخصوص علت این واقعه افزود ؛ براساس تحقیقات بعمل آمده تلفات ماهیان در اثر تخلیه و هدایت سموم شیمیایی حاصل از فعالیت  واحد پرورش ماهی به نهر مجاور آن بوده و نمونه برداری از آب نیز انجام و نتایج بدست آمده حاکی از آلودگی  دارد  و  مسول واحد پس از شناسایی به مرجع محترم  قضایی معرفی و پرونده قضایی تشکیل شد.
کشاورزیان درخصوص مجازات قانونی این جرم اذعان نمود؛ طبق بند د ماده ۱۲ قانون شکار وصیدمبلغ نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال  و بند ج ماده ۱۳ از شصت میلیون ریال تا هشتادو پنج میلیون ریال  از جهت تلفات ماهی ها  وبابت تخلیه پساب آلوده  به نهر که موجبات آلودگی شده طبق ماده ۶۷۹ و ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و مرتکبین به مجازات مقرردرقانون محکوم و این متخلف از جهت ضرر و زیان وارده به محیط زیست  در صورت صدور رای قضایی از جهت تلفات ماهیان جزای نقدی به مبلغ ۵۸/۰۰۷/۰۰۰ریال را نیز می بایست به حساب دولت واریز نماید . 
وی در پایان تصریح نمود ؛ از شهروندان و دوستداران طبیعت و محیط زیست درخواست می گردد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات  محیط زیستی با شماره تلفن اینجانب ۰۹۱۱۲۵۷۱۸۸۳تماس و یا در فضای مجازی ارسال نمایند تا پس از تحقیق و نظارت های لازم و کشف و شناسایی متخلفین  محیط زیست وفق قوانین و مقررات با آنان رفتار خواهد شد .