آوای کمال - اولین جلسه شورای راهبردی ورزش بانوان شهرستان آمل باهدف تدوین سیاست گذاری و برنامه ریزی ورزش بانوان تشکیل شد.

اسماعیل پهلوان رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل در این جلسه گفت: شهرستان آمل دارای استعداد و ظرفیت های بسیار بالایی در حوزه های مختلف علی الخصوص ورزش بوده و با یک برنامه ریزی اصولی و صحیح ،استعدادهای ورزشی به خوبی به بالفعل تبدیل خواهد شد و جهت دست یابی به اهداف نیازمند سیاست گذاری درست در این زمینه می باشد.

متولی ورزش آمل سپس ادامه داد: تاکنون برنامه مدون و جامعی در زمینه ورزش بانوان در شهرستان طراحی و تدوین نشده و عدم داشتن راهبرد منجر به نبود چشم انداز در ورزش بانوان شده و نتیجه آن تفاوت معنا دار با ورزش آقایان می باشد.

دبیر شورای ورزش همگانی شهرستان آمل افزود: سهم مدال آوری بانوان به نسبت آقایان زیر ۱۰ درصد در سال ۹۷ بوده و این موضوع کاملا بیانگر عدم توسعه یافتگی لازم در زمینه ورزش بانوان به دلایل مختلف می باشد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل سپس اشاره کرد: ماموریت وزارت ورزش و جوانان در زمینه بانوان چند بعدی بوده و در دستورالعمل شورای عالی ورزش استان تاکید بسیار بر توسعه ورزش بانوان بویژه در مناطق محروم و روستایی شده لذا برنامه ریزی ها بایست جامع و تمامی ابعاد ورزش را شامل گردد.

اسماعیل پهلوان برنامه ریزی را اصل اول مدیریت بیان کرد و عنوان نمود: بدلیل فقدان برنامه ریزی در ورزش بانوان عملا سایر اصول مدیریت ورزشی تحت شعاع برنامه ریزی قرارگرفته که ضعف نتایج در حوزه های ۴ گانه ورزش خودش را نشان داده است.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان آمل اضافه کرد: در ابتدا نیازمند سازماندهی درست شورای راهبردی ورزش بانوان هستیم تابتوانیم با تشکیل کارگروه های ۴ گانه ورزش ( همگانی،قهرمانی،تربیتی و حرفه ای)  طراحی برنامه کاملی را داشته باشیم.

پهلوان ادامه داد:  جمع آوری اطلاعات کامل در زمینه بانوان و تحلیل داده ضروری بوده تا بتوانیم راهبرد خوبی را براساس ماموریت محوله طراحی و براساس برنامه راهبردی، برنامه عملیاتی لازم تنظیم و اجرایی شود.

رییس اداره ورزش و جوانان آمل بیان کرد: برنامه ها طوری طراحی که رشد متوازن را بدنبال آورد و از بخشی نگری و تک بعدی در این زمینه پرهیز تا بتوانیم رشد حداکثری و با کیفیتی در همه زمینه های ورزشی داشته باشیم.