کمال انلاین؛ به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران؛ «عسکری نیکزاد» در مراسم انتخابات شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان استان مازندران که صبح امروز در پلاژ وزارت کشور برگزار شد، عنوان کرد: انجمن اولیا و مربیان کمک کار مدرسه است و از این فرصت باید به بهترین نحو استفاده کرد.

وی با بیان اینکه تعلیم و تربیت متعلق به یک دستگاه نیست، افزود: برای ما بسیار مهم است مردم به این نتیجه برسند که تعلیم و تربیت تنها منحصر به آموزش و پرورش نیست و همه ارکان جامعه در آن دخیل هستند و در قبال این امر مهم مسئولیت دارند. ما تولیت تعلیم و تربیت را داریم اما همه‌ی جامعه در قبال آن مسئول هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تأکید براینکه وجود انجمن اولیا در مدرسه تنها منحصر به دریافت وجوه مادی نیست، ابراز کرد: انجمن اولیا می‌تواند با توجه به توانمندی‌های مختلف اعضایش در بخش‌های مختلف به مدرسه و آموزش و پرورش کمک کرده و حتی در تصمیم‌سازی‌ها شرکت کند.

نیکزاد «حیات طیبه» را هدف والای نظام تعلیم و تربیت دانسته و تصریح کرد: این هدف مهم در سند تحول بنیادین مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان راهبرد مشخص ما در تمامی برنامه‌ها مورد نظر است. اما آنچه می‌تواند این هدف مهم را محقق سازد تعامل و همکاری خانه و مدرسه است و اگر انجمن اولیا به آموزش و پرورش کمک نکند به اهداف مان نخواهیم رسید.  

وی با بیان اینکه انجمن اولیا و مربیان نماد فرهنگ مشارکت در جامعه است، خاطرنشان کرد: انجمن اولیا و مربیان فرهنگ مشارکتی را به ما یاد می‌دهد و دانش‌آموزان باید به گونه‌ای تربیت شوند که براساس فرهنگ مشارکت پرورش یابند. مشارکت خانواده‌ها در تعلیم و تربیت برترین نوع مشارکت در آموزش و پرورش است و باید از آن به بهترین نحو استفاده کرد.

این مسئول با اشاره به فضای امروز جامعه و تهدید برخی آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان، گفت: با این فضا اگر خانواده‌ها کمک نکنند امکان ندارد در پرورش دانش‌آموزان موفق شویم. بخش اعظمی از بار علمی و تربیتی امروز دانش‌آموزان را باید انجمن اولیا تقبل کرده و در زمینه مزاحمت‌های پیرامونی همچون تهدیدات فضای مجازی و ... به آموزش و پرورش کمک کند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، 2 عنصر مهم تجربه والدینی و علم مدرسه‌ای را ترکیب مهم تعلیم و تربیت دانسته و عنوان کرد: با این ترکیب می‌توانیم دانش‌آموزان درستی تربیت کنیم. اگر این کار را نکنیم دانش‌آموزان فقط در حد فراگیری محفوظات مانده و در زمینه پرورشی و تعالی شخصیتی رشد نخواهند کرد.

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود تعداد مدارس دارای انجمن اولیا در استان را 3690 مدرسه عنوان کرده و گفت: بیش از 19 هزار نفر در این مدارس به عنوان انجمن اولیا حضور دارند که در سال گذشته بیش از 14 میلیارد تومان مشارکت داوطلبانه و رقم معادل بیش از  12 میلیارد تومان مشارکت غیر نقدی داشتند.