محمد محمدی تاکامی پیش ازظهر یکشنبه در جمع رابطان روابط عمومی شهرداری های استان با اشاره به وجود ۲۸ نقطه مرکز دفن زباله در استان گفت: مراکز دفن زباله در استان بهداشتی نیست.

وی افزود: در بسیاری از شهرها از جمله قائمشهر از سال ۱۳۴۵ زباله به صورت غیربهداشتی در مرکز دفن تلمبار و دپو می شود و ساماندهی مراکز زباله در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه مرکز دفن زباله رامسر نزدیک جاده گردشگری جواهرده واقع شده است ادامه داد: همچنین در تنکابن زباله در پرده سر دپو می شود و فاصله با شهر نزدیک است وزباله آمل در منطقه عمارت جاده هراز و زباله بابل در منطقه انجیرسی دفن می شود.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری مازندران تصریح کرد: برای ساماندهی مراکز دفن زباله جدول زمانبندی طراحی شده است و محصورسازی، جمع آوری شیرابه، احداث نگهبانی، نصب باسکول، سمپاشی و آهک پاشی ازجمله اقداماتی است که باید انجام شود و در صورت عدم ساماندهی مراکز دفن زباله در شهرها، محیط زیست می تواند علیه شهرداری ها شکایت کند.

وی با بیان اینکه در حال برنامه ریزی برای ساماندهی مراکز دفن زباله در شهرهای استان هستیم گفت: خاکریزی و متراکم سازی مراکز زباله به صورت روزانه در دست انجام است و پیش بینی می شود تا پایان سال ساماندهی مراکز زباله به پایان رسد.

تاکامی درباره تفکیک زباله از مبدا در استان نیز گفت: طبق برنامه تا پایان سال جاری پنج درصد وزن زباله درب منازل باید تفکیک شود و این امر سبب می شود 30 درصد حجم زباله کاهش یابد.

وی ادامه داد: طبق برنامه از فعالیت زباله گرد در مراکز دفن زباله جلوگیری خواهد شد و هرگونه تفکیک زباله باید از درب منازل صورت گیرد.