کمال آنلاین ، به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان آمل، به مناسبت هفته مبارزه با موادمخدر نمایشگاه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به همراه تست رایگان ایدز در ۳ روز و در ۳ پایگاه ترمینال فیروزی، سبزه میدان و میدان ۱۷ شهریور تئاتر خیابانی با موضوعیت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برگزار شد.

کبری اسفندیاریان رییس اداره بهزیستی شهرستان آمل در حاشیه این نمایشگاه، هدف از برگزاری نمایشگاه را آشنایی اقشار مختلف مردم از تاثیر آسیبهای اجتماعی، موادمخدر و ایدز در تخریب کانون خانواده و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به خانواده ها مخصوصا نوجوانان، جوانان و والدین را عنوان کرد.

وی ادامه داد: سعی می شود با برپایی چنین نمایشگاههایی پیامد و آثار مخرب آسیبهای اجتماعی، اعتیاد به موادمخدر و ایدز نشان داده شود.

اسفندیاریان افزود: با توجه به افزایش روزافزون آسیبهای اجتماعی در بین نوجوانان و جوانان، ترویج پیامهای پیشگیرانه و گسترش نهضت فرهنگی پیشگیری در جامعه می تواند نقش مهمی در انسجام بخشی خانوادهها، کاهش شیوع آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر و عدم استفاده از موادمخدر در اقشار مختلف جامعه داشته باشد.

وی از برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در محیط کارخبرداد و افزود : کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با محوریت آشنایی پرسنل و کارکنان شرکتها و کارخانجات با روشهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد به موادمخدر برگزار می شود.

اداره بهزیستی آمل هدف از برگزاری کارگاه مذکور آشنایی پرسنل و کارکنان با موادمخدر صنعتی و سنتی، راههای پیشگیری از اعتیاد در محیطهای کاری، آموزش مهارتهای زندگی و سالم سازی محیط کار عنوان کرد.

اسفندیاریان تصریح کرد: فرهنگ سازی و برگزاری چنین کارگاههای آموزشی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نقش محوری داشته و کمک خواهد کرد تا در حوزه آسیبهای اجتماعی از ظرفیتهای موجود در رسیدن به اهداف استفاده بهینه شود.