به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر آمل، رییس کمیسیون فنی شورا با بیان اینکه در بهمن ماه سال جاری تعداد 65 پرونده در این کمیسیون طرح و بررسی گردید اظهار داشت : از این میان تعداد 7 پرونده در خصوص تغییر کاربری اراضی، 11 پرونده در خصوص زیرسازی و آسفالت، 2 پرونده در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز، 2 پرونده در خصوص تملک، 11 پرونده در خصوص فروش،واگذاری یا عودت زمین های مازاد بر تعریض، 5 پرونده در خصوص تهاتر، 5 پرونده در خصوص تعریض و تفکیک اراضی، 22 پرونده در خصوص مباحث دیگر از جمله افزایش و اصلاح بنا، استرداد وجه، غرامت تعریض، تاسیس باشگاه ورزشی، پیاده روسازی، دیوارکشی حریم نهر، حفر چاه، اصلاح شبکه عرض گذر و غیره در جلسات این کمیسیون مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
 
وی همچنین از تشکیل کارگروه ترافیک جهت بررسی معضلات ترافیکی شهر خبر داد و افزود : بازدید در راستای تملک و حفظ آثار تاریخی ( نیاکی محله )، بازدید در خصوص اصلاح عرض گذر بلوار شهید تیموریان ( ثامن یکم ) و تشکیل کارگروه فنی و شهرسازی جهت بررسی پروژه های در حال احداث شهرداری و نیازسنجی پروژه های جدید در سطح شهر از دیگر عملکردهای این کمیسیون در یک ماهه بهمن 96 می باشد.