کمال آنلاین ؛ دکتر یدالله ساعی درجمع مسئولین ومردم دابودشت با بیان اینکه ماه بهمن یکی از برجسته ترین ماه درکشور می باشد گفت : دراین ماه بزرگترین رخداد جهان معاصر بوجودآمد که مردم ولائی وعدالت محور کشورمان درمقابل با حکومت مستبد 2500ساله شاهنشاهی ایستادند وسینه سپرکردن وجان بر طبخ اخلاص گذاشتند .

افزود : انقلاب اسلامی با رهبری حکیماننه معمار کبیرانقلاب امام خمینی وحمایت های مردم به پیروزی رسید .

 بخشدار دابودشت با مقاسیه انقلاب اسلامی با انقلاب های دنیا عنوان داشت : تنها انقلاب های روسیه ، فرانسه ، الجزایر ، مصر وایران عزیزما توانسته تاثیر گذارباشند .

 ساعی با اشاره به اینکه انقلاب های دیگر بواسطه مسائل سیاسی ، اقتصادی واجتماعی که جامعه آنروز راتهدید می کرد بوقوع پیوست اظهارداشت : اگر انقلاب مان رادرکنار دیگر انقلاب ها قراربدهیم از نظر بینش وایدئولوزی باهمه آنها فرق اساسی داشت .

 وی تاکید کرد : درپیروزی انقلاب اسلامی ایران همه آحاد مردم واز همه قشر حضوری فعال داشتند که دست به دست هم دادند تا با راهبرهای حکیمانه امام عزیزمان به پیروزی رسید .

 بخشدار دابودشت تصریح کرد : مردم ما درسال 57 برای پر کردن شکم ، بخاطر مسائل اقتصادی ومالی قیام نکردند بلکه قیام ما قیام منشا دینی داشت که برمبنای اندیشه های قرآن بود ومردم احساس کردند دین شان را دشمن هدف قرارداده بود قیام کردند .

 وی با گرامیداشت یادوخاطره شهدای 6 بهمن سال 60 آمل گفت : درآن روز افرادی کوته فکر وبا حرکت بچه گانه به جنگل های آمل آمدند وبه خیال اینکه با گرفتن شهر آمل می توانیم تمام شهرهای مازندران وکشور را تحت کنترل خود درآورند .

 ساعی با اشاره به اینکه تنها شهری که در وصیت نامه امام عزیز مان نام برده شد شهر آمل بود عنوان داشت : شما مردم درآن روز باتقدیم 41 شهید توانستید توطئه بزرگی رادر نطفه خفی کنید که اینگونه امام خمینی از شما مردم به نیکی یاد کرد .

وی تاکید کرد : امروز دشمن با هر ترفندی می خواهد انقلاب به بیراهه بکشاند غافل ازاینکه انقلاب اسلامی بواسطه پشتیبانی از مردم به موفقیت های چشمگیری دست پیدامی کند .