جامعه ما مدتی است ملتهب است از چندین سال پیش آتش های زیر خاکستر وجود داشته و دارد که هرازچند گاهی اگر بادی بوزد آتش نمایان می شود و خساراتی به وجود می آورد. 
اخیرا در اکثر شهرهای کشور، مردم به خیابان ها ریختند اما این بار نه برای 22 بهمن و روز قدس بلکه برای رساندن فریاد شان به گوشهای بسته و مسدود بسیاری از مسئولین مملکت. 
کاری به این نداریم که عده ای آشوبگر و فرصت طلب با حمایت علنی غرب و عربستان سعودی خائن، اهداف دیگری را دنبال می کردند اما بسیاری از مردم نسبت به حرفهای تکراری و بی عمل مسئولین، ایجاد فاصله طبقاتی بین قشر غالب جامعه با برخی مسئولین،  عدم توجه جدی مجلس و دولت به درد مردم ، رانت و فساد اداری و پول پرستی بسیاری از مدیران و افراد صاحب منصب و تجمل گرایی و اشرافی گری لجام گسیخته و....  اعتراض جدی و ریشه ای دارند. 
سالها پیش که مردم به پیروی از امامشان انقلاب کردند نسبت به بسیاری از همین موارد فریاد داشتند. بارها و بارها هم امام عزیز و هم مقام معظم رهبری به عدم توجه کافی به مشکلات این مردم بی نظیر که همه جور پای این نظام ایستادند و پرهیز از فاصله طبقاتی و رسیدگی به درد های اجتماع مسئولین را توصیه کردند.
مگر قرار بود که در استخر مخصوص فرح پهلوی فلان آیت الله و فلان حجت الاسلام کاملا خصوصی آب به بدن بزند و یا برای جابجایی یک وزیر و وکیل این همه تشریفات و عقبه راه بیفتد و با این همه فسادها و انحرافات مالی، برخی دولتمردان برای خودشان حقوق های نجومی ببرند و مردم را به هیچ هم حساب نکنند ؟؟ 
مگر میشود عده ای دوستان به نام اصول گرا،  چهار سال  یا هشت سال به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس باشند اما چند نشست موثر و کارگشا با مردمی که اینها را به مجلس فرستادند نداشته باشند؟ 
اصلا پردازش این مسلکی به دنیا و دنیا دوستی بسیاری از مسئولین امر که انگل آن در جان برخی صاحبان منابر و میکروفن به دستان مجلس ارباب بی کفن افتاده است با چه توجیهی انجام می شود؟ 
این چه بساطی است که هر که برای منافع خود دارد خود را به آتش میزند و اسم خود را مسئول نظام هم میگذارد؟؟؟ 
این آتش بازی های خیابانی این روزها آن شاءالله با خروش مردم شهید داده و مؤمن و متدین جمع می شود و مردم قطعا در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری عزیز اقدام شرعی و عرفی خود را انجام می دهند اما حرف این است که حضرات مسئولین دوباره بعد از این جریان حق ندارند رویه سلطنتی خود در مواجهه با مردم را پی بگیرند و از حضور موثر مردم برای خود کلاه بدوزند و سوء استفاده کنند. 
باید به فکر فرو روند مردم حرف حسابشان چیست و این حرف باید شنیده شود.  آقای رییس جمهور باید از خوشبینی مشمئز کننده ای که دچار آن شده دست بردارد و بجای اینکه تمام گوشش بدهکار آنطرف آب باشد کمی هم به صدای مردم دردمند کشورش گوش بدهد. 
راستی این اعلان علنی عربستان به مداخله رسمی در کشور ما و به داخل کشور ما کشاندن آشوب و جنگ، با چه واکنشی از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان مواجه شد ؟. 
ما که چیزی ندیدیم.