مهندس رمضانی رئیس اداره راه و شهرسازی آمل یادآور شد : یکی از اهداف راه و شهرسازی شهرستان آمل ارتقاء ایمنی محورها جهت تامین سلامت کاربران جاده ای می باشد. روکش آسفالت ، بهسازی و توسعه راهها در کنار ایمنی از اهداف کاری مجموعه راه و شهرسازی است.

مهندس رمضانی با اشاره به نقش مهم راهها در جذب گردشگر خاطرنشان ساخت : وجود جنگل های انبوه، کوهپایه ها و کوهستان خوش آب و هوا و طبیعت دیدنی همواره یکی از نقاط مستعد جهت جذب گردشگر محسوب گردیده و این در حالی است که می توان با ایجاد راههای ایمن و مناسب، گردشگران زیادی را جذب منطقه کرد. لذا طی پیگیری ها و هماهنگی های لازم در خصوص آسفالت مشارکتی راههای روستایی روستای بوران بطول 5 کیلومتر ، روستای کمدره بطول 5/4کیلومتر ، روستای کاسمده بطول 1 کیلومتر ، روستای کاسب محله بطول 1/5 کیلومتر ، روستای سرخ کلا 1/2کیلومتر ، روستای تجن جار 1/2 کیلومتر ، روستای عظیم آباد شاهکتی بطول2 کیلومتر و روستای نائیج محله بطول 0/7کیلومتر با اعتباری به مبلغ  2300 میلیون ریال زیرسازی و آسفالت گردید . گفتنی است شهرستان آمل دارای 1000 کیلومتر طول راههای روستایی می باشد.