به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین : دهمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان در سالن اجتماعات دانشگاه غیرانتفاعی شمال با حضور حسین زاده رییس اداره بهزیستی، یزدانی معاون دانشگاه شمال، رحمان پور نماینده فرماندار ویژه شهرستان آمل و اعضای کمیته برگزار شد.

در این جلسه حسین زاده رییس اداره بهزیستی اظهار داشت که توزیع و مصرف مواد مخدر و علایم و نشانه های ناشی از آنها به عنوان چهارمین چالش و بحران در جهان تبدیل شده و کشورمان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی از نظر شرق و غرب این چالش و بحران از شیوع بالاتر و بیشتری برخوردار است.

حسین زاده افزود بهزیستی با توجه به رسالتی که در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اعتیاد داشته و دارد تاکنون گامهای ارزشمندی در زمینه پیشگیری از اعتیاد برداشته و در آینده نیز تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا بتواند این زمینه گامهای موثری بردارد. 

حسین زاده با بیان اینکه مسایل و مشکلات ناشی از آسیبهای اجتماعی با برنامه های اجتماعی حل کرد اظهار داشت برنامه اجتماعی جامعی در سطح کلان در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دولت تدوین نشده است و بیشتر برنامه های تدوین شده در این زمینه اقتصادی و سیاسی است و چنانچه برنامه اجتماعی در زمینه مذکور تدوین شده باشد باز رنگ و  بویی اقتصادی و سیاسی دارد، بنابراین دولت و سازمانهای دست اندکار  باید برنامه اجتماعی در سطح کلان در مورد آسیبهای اجتماعی تدوین نمایند و اجرایی شود.

در ادامه حسین زاده تصریح کرد که در حال حاضر ۵ مرکز اقامتی میان مدت و ۶ مرکز سرپایی درمان و ترک اعتیاد تحت پوشش اداره بهزیستی در سطح شهرستان فعال هستند و حدود ۳۰۰۰ نفر در این مراکز تحت درمان هستند که این تعداد افراد تحت درمان به غیر از افراد تحت درمان شبکه بهداشت و درمان و افرادی که اصلا برای درمان اقدامی انجام نداده اند بیانگر شیوع بالای آسیبهای اجتماعی و اعتیاد در سطح شهرستان هستند.