هم انديشي سالانه سازمان عمران شهرداري آمل به يکي از شب هاي خاطرانگيزه پرسنل زحمت کش بزرگترين سازمان شهرداري آمل درحضور مديران ارشد شوراي شهر وشهرداري تبديل شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان عمران شهرداري آمل، دراين مراسم که در آستانه مبارکه امامزاده فضل روستاي " زيارو" برگزارشد، رييس واعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار و معاون شهردار، مديران مناطق يک ودو شهرداري، مديران عامل سازمان هاي شهرداري ، مديران دوايرشهرداري وبا حضور پرشور پرسنل سازمان عمران شهرداري آمل حضور داشتند.

اجراي بيش از220 طرح امسال توسط سازمان عمران شهرداري آمل

درابتداي اين مراسم مديرعامل سازمان عمران شهرداري آمل با خيرمقدم به ميهمان حاضر در اين هم انديشي گفت: درسال جاري وبا وجود تنگناهاي مالي، با همت بلند وتلاش هاي بي منت نيروهاي اين سازمان وحمايت هاي خوبي اعضاي شوراي شهر وشهردارمحترم، بيش از 220 پروژه عمراني وخدماتي  شامل زيرسازي وآسفالت، روکش آسفالت، اجراي جوي ، جدول، ساماندهي انهار، کانال کشي، پل سازي وغيره توانستيم در سطح اين شهر اجرا کنيم.

مهندس مجتبي نجفي افزود: بيشترين حجم کاري امسال سازمان عمران، دربخش زيرسازي وآسفال بوده که با اجراي بيش از 190 پروژه زيرسازي وآسفالت و روکش آسفالت با بيش از 270 هزار مترمربع در سطح کوچه وخيابانهاي سطح شهر، گام بسيار خوبي بوده که سازمان توانسته دراين بخش اجرا کند که درمقايسه با سالهاي گذشته يک عملکرد بي نظير ورکورد قابل دفاعي بوده است.

مديرعامل سازمان عمران شهرداري آمل، اجراي پارک بيدستان به عنوان يکي از بزرگترين پارک محلات شهري، نوسازي کامل سايت توليد شن وماسه، راه اندازي کارخانه جديد آسفالت و اجراي دهها طرح هاي ديگر را بخشي از مهمترين اقدام هاي اين سازمان درسال 95 بيان کرد و افزود: ساختمان جديد اداري اين سازمان درحال ساخت ونيمه کاره است که اميدواريم با حمايت شوراي اسلامي وشهرداري آمل بتوانيم از اجاره نشيني خارج ودر سال 96 بتوانيم آن را افتتاح کنيم.

** توانمندي سازمان عمران آمل بر هيچ کسي پوشيده نيست

درادامه مهندس اکبريوسفي نژاد رييس کميسيون فني شورا اسلامي شهرآمل هم دراين مراسم گفت، که امروز توانمندي سازمان عمران آمل بر هيچ کسي پوشيده نيست ، و انتظار مي رود از سوي شوراي اسلامي شهر وانشاله در شهرداري حمايت خواهيم کرد تا اين سازمان در آينده مجري تمامي پروژه هاي عمراني سطح شهر باشد.

 مهندس يوسفي نژاد افزود:  سازمان عمران داراي نيروهاي انصافا زحمتکشي هستند و با بهره گيري از تخصص وکارآرايي بالاي آنها در عرصه سازندگي شهري واقعا به عين قابل مشاهده وتاييد است و رسيدگي به وضعيت ومعيشت آنها ومجموعه شهرداري يکي از رويکردهاي حمايتي دوره چهارم شوراي شهر بوده که نگاه ما هم در شوراي سازمان عمران در مصوبات بر همين مبنا بوده است.

** عملکرد سازمان عمران آمل تحول آفرين و در سطح مازندران مطرح است

رييس شوراي شهر آمل هم دراين هم انديشي گفت: امروز سازمان عمران شهرداري آمل با عملکرد رو به جلو وتحول آفرين به عنوان يکي از سازمان هاي موفق درسطح شهرهاي مازندران مطرح است.

مهندس اسداله تورنگ با بيان اينکه بودجه سازمان عمران از زمان تاسيس از 5ميليارد ريال به بيش از180ميليارد ريال در سال95 افزايش يافته است، افزود: اجراي پروزه هاي مهم وکلان عمراني وزيرساختي توسط اين سازمان با دراختيار داشتن نيروهاي متخصص و بي ادعا، نشان از جايگاه مهم و برنامه هاي رو به جلو اين سازمان براي شهر آمل است.

** به پيشتوانه نيروهاي خدومي همانند سازمان عمران،عملکرد شهرداري آمل درمازندران مطرح است

همچنين شهردار آمل هم بابت برگزاري هم انديشي سالانه سازمان عمران قدرداني کرد وگفت: به تک تک شما کارگران و نيروهاي زحمتکش سازمان عمران افتخار مي کنم و دست شما عزيزان را که سربازان عرصه تلاش وسازندگي حوزه شهري هستيد، به گرمي مي فشارم.

مهندس احمداميرسليماني افزود: الحمداله به برکت تلاش و گام هاي ارزشمند شما پرسنل زحمتکش شهرداري آمل وسازمان هاي وابسته، وضعيت شهرداري آمل لحاظ عملکردي به نسبت ديگر شهرهاي استان مطرح و براي ما جاي افتخار وارزشمند است.

وي با تاکيد براين نکته که براي مديريت شهرداري آمل، پرداخت حق وحقوق پرسنل شهرداري، جمع آوري زباله ورفت وروب شهري  وپس از آن طرح هاي عمراني شهري به عنوان اولويت ها تعيين شده است، گفت: در مجموعه بزرگ شهرداري آمل که سالي 200ميليارد تومان گردش مالي براي حقوق و طرح هاي عمراني وخدماتي شهري وجود دارد، حرف وحديث هاي وايجاد حاشيه هاي زيادي از سوي خودي ها بابت اين ميزان حجم پول وجود دارد وگرنه کسي با اداره هاي کم پول شهرستان کاري ندارد.

شهردارآمل درعين حال از مهندس تورنگ وديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر که نگاه حمايتي ورهگشايي براي امورات شهرداري وتوسعه خدمت شهري دارند، قدرداني کرد وگفت: در مديريت شهري با به حاشيه کشاندن مجموعه شهرداري، جز اينکه تضعيف روحيه خدمت گذاري وايجاد انگيزه براي مديران خدوم شهرداري مي شود، وشهروندان را از داشتن امکانات بيشتر شهري وخدماتي محروم مي کند، دستاورد ديگري نخواهد داشت.

مهندس اميرسليماني، همچنين از مهندس نجفي مديرعامل سازمان عمران به عنوان يکي از نيروهاي مجرب وباشرف وبا وجدان ياد و از پرسنل ومجموعه اين سازمان نيز خواست، که همه باهم براي پيشبرد اهداف سازماني تلاش وسخت کوشانه کار کنند.

دراين مراسم از مهندس حسني مديرعامل سابق ومهندس طبري عضو سابق هيات مديره و شماري ازنيروهاي سازمان عمران شهرداري آمل با اهداي لوح سپاس قدرداني شد.