کمال آنلاین : حسين رضايي، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش آمل گفت: نتايج مرحله اول مسابقات استاني علمي عملي ويژه هنرستانهاي فني و حرفه اي و علمي كاربردي ويژه هنرستانهاي كاردانش كه بصورت تئوري برگزار گرديد اعلام شد.

رضايي اظهار داشت: 54 نفر از هنرجويان دختر و پسر هنرستانهاي فني و حرفه اي در 30 عنوان رشته و 23 نفر از هنرجويان دختر و پسر هنرستانهاي كار دانش در 21 عنوان رشته به مرحله دوم استاني كه بصورت علمي و كاربردي مي باشد راه يافتند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش آمل با اشاره به كسب رتبه دوم هنرجويان آملي در مرحله تئوري اين دوره از مسابقات استاني ابراز داشت: مرحله دوم مسابقات استان كه بصورت عملي براي هنرجويان هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاربردي براي هنرجويان هنرستانهاي كار دانش به ميزباني شهرستانهاي آمل و بابل در تاريخ 18 اسفندماه سال جاري برگزار خواهد شد.