استاندار مازندران حریم شهر امام زاده عبدالله(ع) آمل را ابلاغ کرد

 

به گزار پایگاه خبری کمال نیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری امام زاده عبدالله (ع) ،ربیع فلاح جلودار استاندارمازندران طی نامه ای به شهرداری امام زاده عبدالله حریم این شهر به مساحت ۱۹۶۰ هکتار وبه اندازه ۴/۶ برابر محدوده۴۲۶هکتاری به تصویب رسید راابلاغ کرد .

حریم شهر امام زاده عبدالله(ع) که مطابق مصوبه کمیسیون مغایرت طرح هادی استان در تاریخ ۹۳/۴/۹ به تصویب رسیده بود  با پیگیری های دکتر فاطمی شهردار امام زاده عبدالله(ع) وکمک واحد فنی شهرداری در تاریخ ۹۵/۳/۳۰ با حمایت جناب آقای فلاح استاندار ومعاونین استاندار به تصویب رسید.

لازم به ذکر است تهیه نقشه محدوه وحریم شهر امام زاده عبدالله(ع) با توجه به تخصص دکتر سید مهدی فاطمی شهردار در زمینه جغرافیای برنامه ریزی شهری بدون گرفتن مشاور تهیه گردیده است.