انتصاب لطف الله آجدانی به عنوان دبیر کارگروه گفتمان سازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان مازندران


به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، طی صدور حکمی از سوی امیدعلی پارسا رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان٬ لطف الله آجدانی مدیر مرکزآموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به عنوان دبیر کارگروه گقتمان سازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان منصوب شد.


در طی گفت و‌گویی با آجدانی وی به تشریح اهداف این کارگروه پرداخت. دبیر کارگروه گفتمان سازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به ضرورت مشارکت بدنه اجتماعی در هر حوزه از تغییر سیاست ها و برنامه های کلان ملی و منطقه ای٬ تحقق ضرورت مشارکت بدنه اجتماعی در حوزه اقتصاد مقاومتی را نیازمند پیوست گفتمان سازی و فرهنگ سازی دانست. آجدانی در تعریف گفتمان سازی تاکید کرد که وقتی از پیوست گفتمان سازی در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی سخن به میان می آید٬ منظور اطلاع رسانی برنامه های اقتصاد مقاومتی نیست. اطلاع رسانی ابزاری بسیار مهم برای گفتمان سازی است٬ اما گفتمان سازی در واقع تبدیل برنامه به ادبیات حاکم بر تفکر و رفتار و زندگی مخاطب است.


آجدانی با تفکیک جامعه هدف گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی به سه حوزه مدیران نهادهای حاکمیتی٬ نخبگان و توده مردم٬ تاکید کرد این گفتمان جز در حوزه مدیران نهادهای حاکمیتی که تا حدود زیادی مبتنی بر نظام دستوری و بخشنامه ای است٬ در حوزه نخبگان تابع و مبتنی بر شیوه های استدلالی و اقناع فکری و در حوزه عموم مردم مبتنی بر اقناع فطری است.


دبیر این کارگروه گفتمان سازی را یک نوع زبان دانست که می کوشد تا مجموعه ای منسجم از معانی و مفاهیم را در باره یک حیطه ی موضوعی مهم تولید و توزیع نماید.


مدیر آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان٬ اصلاح الگوی مصرف٬ تغییر سبک زندگی٬ حمایت از تولید داخلی و کیفی سازی آن٬ حمایت از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ٬ توجه به اقتصاد غیر نفتی و حمایت از اقتصاد دانش بنیان و فناوری های نوین را بعضی از مهم ترین اصول و‌مبانی اقتصاد مقاومتی دانست که نیازمند گفتمان سازی و فرهنگ سازی دانست.


آجدانی با تاکید بر ضرورت شناخت و استفاده درست از ابزارهای گفتمان ساز و شیوه های گفتمان ساز٬ صدا و سیما و رسانه های مکتوب و مجازی را مهم ترین ابزارهای گفتمان ساز خواند و بر استفاده از دیگر ابزارهای گفتمان ساز از جمله دانشگاهها و حوزه های علمیه ٬ نماز جمعه ها٬آموزش و پرورش و تشکلها و سازمان های مردم نهاد استان تاکید کرد.

آجدانی همجنین ٬ تولید و توزیع صحیح و فراگیر برنامه های رادیویی و تلویزیونی و رسانه ای مکتوب و مجازی٬ آموزش کارکنان دولت و مردم و برگزاری همایش ها و تالارهای گفت و گو برای تببین اصول و مبانی و اهداف اقتصاد مقاومتی را از مهم ترین شیوه های گفتمان ساز در این حوزه خواند و از آمادگی کامل دبیرخانه کارگروه گفتمان سازی و فرهنگ سازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان برای مشارکت جدی در تحقق اهداف توسعه ای استان در حوزه اقتصاد مقاومتی خبر داد.


دبیر کارگروه گفتمان سازی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان همجنین تاکید کرد بر اساس اختیارات قانونی این کارگروه و تاکید ویژه استاندار مازندران و فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی استان٬ کلیه دستگاههای اجرایی در استان و فرمانداران مکلف به همکاری های لازم با این کارگروه در راستای تبیین صحیح و گسترده اصول و مبانی و اهداف اقتصاد مقاومتی در قالب یک گفتمان و فرهنگ هستند.