پیش بینی افزایش 7 درصدی برداشت برنج شهرستان آمل

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ، مهندس سيد حسين اسلامی مدير جهاد کشاورزی شهرستان آمل با اشاره به رویت اولين خوشه دهی برنج در اراضی شاليزاری شهرستان آمل در منطقه دابودشت  گفت: اين خوشه دهی در سطح 4 هکتار در روستای کچپ سفلی و در زمين شاليزاری آقاب رضا اسدی از حوزه مرکز جهاد کشاورزی سورک رويت شده است.

اسلامي با اشاره به اینکه اولین نشاء در تاریخ 15 فروردین 95 شروع شد افزود: امسال به جهت جوی آسمانی پیش بینی برداشت برنج شالی از 18 تا 20 تیرماه 95 خواهد بود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان آمل یادآورشد: در سال گذشته در کشت اول 196 هزارتن ، پرمحصول 6695 هکتار و ارقام محلی 30380 هکتار ، کشت مجدد برنج 14 هزارتن ، کشت رتون 41 هزارتن که مجموعا 235 هزارتن محصول در سال گذشته برداشت شد.

 وی تاکید کرد: پیش بینی می شود با توجه به شرایط مناسب جوی و نزولات آسمانی بین 5 الی 7 درصد افزیش تولید برنج را خواهیم داشت.

اسلامی این افزایش را در راندومان تولید ، مدیریت فنی نسبت به مزرعه ، استفاده بموقع از نهادهای کشاورزی وسموم کشاورزی اعلام نمود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با اشاره به اینکه در سال 94 بیش از 30 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان به دلیل خشک سال زیر کشت نرفت خاطرنشان کرد: امسال به جهت ریزش باران همه زمین های شالیزاری زیر کشت خواهد رفت.

وی اضافه کرد: اولين عمليات نشاءکاری برنج در شهرستان آمل در تاريخ 15 فروردین سالجارب آغاز شد و 37098 هکتار از اراضي مستعد شهرستان به زيرکشت انواع برنج رفته است.