ضرورت اتخاذ تدابیر و تلاش لازم برای حمایت از واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ، سید جعفر رسولی، معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه آمل در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آمل اظهارداشت: مدیران در راستای اجرای مصوبات کارگروه تسهیل به نحو شایسته ای گام بردارند.

وی تصریح کرد: مدیران واحدهای تولیدی که در شرایط سخت دارند کار می کنند و اشتغال آفرینی دارند باید حمایت شوند.

رسولی افزود: 47 درصد صنعت استان مازندران به شهرستان آمل اختصاص دارد که از این روی باید توجه ویژه ای در این راستا صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه آمل خاطرنشان کرد: تعطیلی واحدهای صنعتی درست نیست و باید با ارائه راهکارهای لازم و تصمیم گیری برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی گام برداریم.

وی تصریح کرد: بانک ها و واحدهای تولیدی با هم اندیشی در کنار هم می توانند به صورت کاربردی مشکلات را حل کنند.

رسولی افزود: بانک ها برای دریافت مطالبات خود زمانی را معین کرده و همکاری صورت دهند که واحدهای تولیدی هم مکلف هستند تلاش لازم را برای برگشت مطالبات بانک ها داشته باشند.

معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه آمل ادامه داد: بانک ها برای دریافت مطالبات خود نیز می توانند با واحدهای تولیدی تهاتر کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت دارد شاهد تلاش های لازم برای رفع مسائل و مشکلات حوزه صنعت باشیم تا بتوانیم در عرصه صنایع به رشد و توسعه  خوبی دست پیدا کنیم.