بازدید رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ، اکبر حاجی زاده مقدم رئیس دانشگاه تخصصی فناورهای نوین آمل در نشست بررسی وضعیت خوابگاه دانشجویان دانشگاه تخصصی فناورهای نوین آمل که با حضور رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، فرماندار ویژه آمل و مجمع خیرین شهرستان آمل برگزار شد با بیان اینکه در مازندران بیش از 260 هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند گفت: از این تعداد 9/8 درصد در دانشگاههای دولتی مشغول تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه در مازندران 47 موسسه غیرانتفاعی وجود دارد افزود: از این تعداد 6 موسسه غیرانتفاعی و یک دانشگاه غیر انتفاعی در شهرستان آمل وجود دارد.

رئیس دانشگاه  تخصصی فناورهای نوین آمل با تاکید بر اینکه 17 هزار دانشجو در آمل مشغول به تحصیل هستند بیان داشت: با این همه دانشجو و موسسات غیرانتفاعی متاسفانه به سبب داشتن خوابگاه سازمان یافته در شهرستان دچار کمبود هستیم.

حاجی زاده مقدم اضافه کرد: در دانشگاه تخصصی فناورهای نوین آمل 10 رشته کارشناسی در 4 دانشکده دانشجویان مشغول به تحصیل هستند که براساس مصوبه هیئت امنا می بایستی 6 دانشکده وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: این دانشگاه براساس سیاست وزارت علوم حرکت می کند و علیرغم کمبود اعتبارات توانستیم بهترین امکانات را در اختیار دانشجویان قرار دهیم.

 احمد منفرد فرماندار ویژه آمل با بیان اینکه شهرستان آمل توانسته در توسعه فضاهای آموزشی گامهای خوبی را بردارد گفت: متاسفانه سهم آموزش عالی در توسعه فرهنگ بسیار ناچیز است.

وی با تاکید بر اینکه خانواده ها برای دانشجویان خود دغدغه دارند افزود: خانواده ها حاضر هستند که بیشترین هزینه را برای قبول شدند فرزندانشان در دانشگاههای دولتی پرداخت کنند چرا که امید دارند فرزندانشان پس از قبولی دارای خوابگاه خواهند شد.

رئیس شورای تامین شهرستان آمل یادآورشد: مانسبت به خوابگاه دانشجویان حساسیت داریم و گروهی را مامورکردیم که در هر دوهفته یکبار به تمام خوابگاه ها مراجعه کنند.

منفرد با تاکید بر ورود خوب مجمع خیرین شهرستان در تمام امور شهری تصریح کرد: کمک رهنی اگر از سوی وزارت علوم در اختیار این مجمع قرار گیرد قطعا در تمام امور محوله خوب عمل کردند قطع یقین در امر ساخت خوابگاه خوب ورود می کنند.

 مسعود نیکپور مدیرعامل مجمع خیرین شهرستان آمل با اشاره به اینکه مجمع خیرین توانسته در کنار فعالیت های گوناگون در امر رسیدگی به وضعیت دانشجویان بی بضاعت ورود پیدا کند گفت: ما به دنبال این نیستیم که مجمع خیرین بصورت سنتی عمل کند بلکه باید به دنبال کارهای بزرگتری که مورد نیاز جامعه است به کمک دولت بیاییم.

وی با اشاره به تشکیل مجمع خیرین دانشگاه تخصصی فناورهای نوین آمل تصریح کرد: در امر خیر توانستیم 17 هزارمتر مربع زمینی را توسط خانواده مرحوم تفصلی برای ساخت وساز در اختیار دانشگاه تخصصی فناورهای نوین آمل قرار دهیم.

لازم بذکراست از سوی  رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مبلغ 200 میلیون تومان کمک رهنی برای دانشجویان، برای تجهیزات 100میلیون تومان و 100میلیون تومان برای اتاق سلامت و تندرستی در کنار خوابگاه دانشجویان اختصاص داده شد.