برگزاری جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان آمل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ، جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان آمل با حضور مدیرکل ثبت احوال مازندران، معاون استاندار مازندران و فرماندار ویژه آمل، رییس اداره ثبت احوال آمل و مدیران دستگاههای مرتبط در فرمانداری ویژه آمل برگزار شد.

احمد منفرد، فرماندار ویژه آمل در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان آمل اظهارداشت: در راستای توافق قبلی مجموعه ثبت احوال و پست، بخشی از مسئولیت ثبت نام کارت ملی هوشمند به اداره پست شهرستان محول شد.

وی تصریح کرد: امیدداریم در آینده ثبت نام و تحویل کارت هوشمند به رقم قابل قبولی برسد که قابلیت روزانه ثبت نام و تحویل 600 نفر را داریم که تا پایان سال تا هزار نفر قابل افزایش است که با اجرای تعهدات شاهد اتمام اهدای کارت ملی هوشمند تا پایان سال 96 به شهروندان آملی باشیم.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: تمام اجزا و مشخصات جمعیتی با کار ثبت احوال مشخص می شود و در رهیافت به توسعه نقش بسزایی دارد.

منفرد افزود: ایران دارد به سمت کشورهایی می رود که پیر هستند و باید علت ها را بررسی کرد که از جمله آن نرخ ازدواج و زاد و ولد است.

فرماندار ویژه آمل اظهارداشت: گسترش نرخ طلاق به شدت آزاردهنده است که باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این نرخ را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: سیاست های افزایش جمعیت راهکاری برای توسعه پایدار است که اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند نرخ رشد جمعیتی ما منفی می شود و این ما را از اهداف بلند مدت توسعه پایدار باز می دارد.

منفرد افزود: آمارهای چهارگانه که ثبت احوال متولی آن است باید به نحوی شایسته ای ثبت شود که ضرورت دارد همه دستگاهها همکاری لازم را داشته باشند.

سید علی هاشمی نسب، رییس اداره ثبت احوال آمل در این جلسه اظهارداشت: 22 هزار کارت ملی هوشمند به مردم تحویل داده شد که قرار است در سالجاری 80 هزار کارت ملی هوشمند به شهروندان آملی داده شود ولی می توانیم تا 120 هزار کارت ملی هوشمند را صادر کنیم.

وی ادامه داد: همایش جمعیتی خوبی در شهرستان آمل برگزار شد و اولین دفتر روستایی برای کارت ملی هوشمند در این شهرستان افتتاح شده است.

هاشمی نسب بیان داشت: دفاتر فعالی داریم که قصد ما در این راستا است تا دفتر گزنک، آغوزبن، کلاکسر، کمدره، وسطی کلا و دابودشت را در این ماه افتتاح کنیم.

رییس اداره ثبت احوال آمل تصریح کرد: 99.8 درصد وقایع حیاتی باید در مهلت قانونی ثبت شود که سازمان های مرتبط شهرستان همکاری خوبی دارند و ضرورت دارد تا در همه بخش ها مانند بخش امام زاده عبداله شورای فرعی ثبت احوال تشکیل شود.

وی ادامه داد: سکونتگاههای غیر دائمی در امت آباد و رضوان 28 داریم و ثبت وقایع آن در مهلت قانونی سخت است که با همکاری اداره بهزیستی داریم این کار را انجام می دهیم.