همایش افتتاح دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با سخنرانی علی اسماعیلی در نور +پوستر