ضرورت فرهنگ سازی حمایت از کالای داخلی / عزم جدی برای مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در برنامه زنده توقف ممنوع شبکه تهران که با موضوع مبارزه با قاچاق کالا برگزار شد افزود: وجود قاچاق کالا واقعیتی است و ارقامی هم در لیست نبوده و کشف نمی شود.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس افزود: بعضی از افراد دارای قدرت دخیل در قاچاق کالا هستند و کسی نمی تواند اراده کند تا بخواهد زمین و وامی هم بگیرد که پایگاه و کسی را نداشته باشد.

یوسفیان ملا ادامه داد: اقدامات خوبی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده است اما عزم راسخ در مبارزه با قاچاق وجود ندارد.

وی با بیان این که 30 عامل قاچاق در کشور داریم که ضرورت دارد بررسی شود، گفت: اسکله هایی داریم که در آن قاچاق می شود که به راحتی می توانیم با آنان مقابله کنیم و باید به سراغ آنان رفته شود.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور ادامه داد: قانون تجارت و قاچاق کالا مصوب سال 1312 است که 80 سال از آن می گذرد که آیا تا حال حاضر به قانون جدید نیاز نبود و تیر ماه سال 90 لایحه به مجلس آمد و سال 92 مصوب شده است که اگر عزم جدی باشد دوهفته ای زمینه تصویب آن فراهم می شود.

یوسفیان ملا افزود: جلسات متعددی برگزار شد که بیان کردیم آیین نامه اجرایی نوشته نشده است که در کشور به سبب ننوشتن آیین نامه اجرایی، قوانینی مانده است.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس تصریح کرد: در مبادی ورودی باید با قاچاق کالا برخورد شود که اقدامات شایسته ای باید در جهت پیشگیری انجام شود.

وی ادامه داد: میزان تورم، ندادن خدمات اجتماعی، عدم کارایی اقتصادی، مهاجرت ها، نامناسب بودن حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای مختلف، کنترل ناکافی مرزها و کیفیت نامناسب کالای داخلی از جمله عوامل قاچاق کالا است.

یوسفیان ملا با بیان این که در امر اقتصادی امکان ندارد فسادی خارج از بانک ها صورت گیرد، گفت: جعل اسناد گمرکی داشتیم که با سیستم جدید جلوی جعل گرفته شده است.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس تصریح کرد: در کنترل و امنیت مرزها با قدرت عمل می کنیم که اگر در بخش های دیگر هم با قدرت اقدام شود وضع قاچاق کالا این گونه نیست.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با اشاره به این که می توانیم وضعیت موجود قاچاق را بهبود بخشیم، افزود: صنایع نساجی، کفش و بسیاری از از تولیدات ما به واسطه قاچاق رفته است که باید عزم جدی داشته باشیم.

وی با بیان این که ضرورت دارد برنامه ریزی کنیم تا واردات را به حداقل برسانیم، گفت: کالاهای ما باید با کیفیت باشد که نیاز است در این عرصه خوب کار کنیم.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس تصریح کرد: ضرورت دارد فرهنگ سازی حمایت از کالای داخلی در کشور صورت گیرد که باید زمینه تحقق این امر فراهم شود.

یوسفیان ملا با اشاره به اجرای طرح شبنم اظهارداشت: بسیاری از افراد نمی خواستند زمینه اجرایی شدن این کار صورت گیرد.