8200 هکتار از زمين های شاليزاری شهرستان آمل نشاء کاری شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ، مهندس سيد حسين اسلامي مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل گفت :عمليات نشاءکاري در شهرستان آمل با قوت ادامه دارد و تا به حال 8200 هکتار از زمين هاي شاليزاري اين شهرستان نشاء کاري شده است.

وي  عمليات شخم و شيار و آب تخت در اراضي شاليزاري شهرستان آمل راتا تاريخ هشتم ارديبهشت ماه بيش از 97 درصد  اعلام کرد و افزود: بذر پاشي نيز در اراضي کشاورزي شهرستان  به 100 درصد  رسيده است  .

اسلامي سطح بيمه زراعي را در شهرستان آمل 2510 هکتار اعلام کرد و گفت : تعداد آزمون خاک براي تشخيص ميزان کود مصرفي 53  مورد بوده است .

مدير جهاد کشاورزي شهرستان آمل بیان داشت :امسال سطح سبز کلزا در شهرستان آمل 517 هکتار است و پيش بيني مي شود با متوسط عملکرد دو تن در هر هکتار ميزان توليد اين محصول در شهرستان به 1034  تن برسد .

اسلامي تصريح کرد :  امسال سطح کشت کلزا دراستان مازندران و شهرستان آمل کاهش داشت، وي توسعه کشت کشت دوم برنج و پرورش رتون ، مشکل کمبود آب در زمان آماده سازي زمين شاليزاري بعد برداشت کلزا و توسعه کشت علوفه و سبزي و صيفي را عامل کاهش سطح کشت کلزا اعلام کرد .

وی همچنين سطح کشت گندم دانه اي را در آمل 32 هکتار و سطح کشت جو دانه اي را 276 هکتار  اعلام کرد و تصريح داشت ، ميزان توليد اين دو محصول را به ترتيب 96 و 682 تن اعلام کرد.