دکتر محمودی پاتی عضو کمیته راهبردی شهرداری های مازندران شد +حکم

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، دکتر فرزین محمودی پاتی عضو شورای اسلامی شهر آمل و رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر آمل به عنوان عضو کمیته راهبردی شهرداری های مازندران منصوب شد.

علی نبیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در حکمی برای دکتر محمودی پاتی تصریح کرد: برنامه راهبردی توسعه شهری پاسخی به نیاز مدیریت شهری در استان در مورد تدوین برنامه ای فراگیر است.

این حکم می افزاید: ضرورت برنامه محور بودن شهرداری ها و اجرای ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری و تحقق سند چشم انداز 1404 هجری شمسی و همچنین با توجه به ضرورت انجام برنامه ریزی شایسته برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

در ادامه این حکم آمده است: به منظور بهره گیری از نظرات کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات مناسب بدین وسیله جنابعالی را به عضویت کمیته برنامه راهبردی شهرداری های استان منصوب می نمایم.

در پایان این حکم می افزاید: امید است با توجه به ویژگی ها و ظرفیت های شهرهای استان نهایت تلاش و دقت در تدوین برنامه راهبردی برای رضایت مندی شهروندان معمول نمایید و در انجام وظیفه محوله موفق و موید باشید.