حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در آمل

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، محمد دیمه ور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش جهت حضور در جشنواره استانی جابربن حیان در آمل حضور پیدا کرد.