جشنواره جابربن حیان مازندران به میزبانی آمل برگزار می شود

احمد ابراهیمی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آمل  درگفتگو با کمال نیوزگفت: جشنواره جابربن حیان برای بروز استعدادها و خلاقیت های دانش آموزان در مقطع ابتدایی می باشد و می توان گفت این جشنواره مدلی از جشنواره خوارزمی در مقطع ابتدایی است.

وی افزود: یکی از دیگر اهداف این طرح شناخته شدن و اهمیت دادن به دانش آموز است و اینکه دانش آموز باید محور فعالیت ها باشد و فکر نکنیم که آموزش و پرورش در کلاس و معلم خلاصه می شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آمل یادآورشد: فلسفه طرح حابربن حیان برای آموزش روش های یادگیری و حل مسئله درپایه های پنجم، ششم و چهارم همراه با بروز ایده های جدید برای افزایش اعتماد بنفس و یادگیری پایدار دانش آموران می باشد.

وی ادامه داد: ششمین جشنواره حابرین حیان، نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان مازندران به میزبانی آمل در 4 روز ازتاریخ 26 تا 29 فروردین در محل نمایشگاه تخصصی آمل برگزار خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آمل اضافه کر : درسه روز اول جشنواره دانش آموزان از 32 شهرستان ومنطقه دست ساخته های خود را برای داوری تحویل می دهند و در روز پایانی منتخبین مورد تقدیر قرار می گیرند.

 ابراهیمی خاطرنشان کرد: امسال بیش از 100 طرح تحت عناوین مختلف در این جشنواره توسط دانش آموزان ابتدایی ارائه می شود.

 وی با بیان اینکه میزبانی شهرآمل در استان بی سابقه است چرا که همیشه این جشنواره در مرکز استان برگزار می شد گفت: امسال خوشبختانه با رایزنی هایی که صورت گرفت مراسم اختتامیه  با حضور محمد دیمه ور معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل آموزش و پرورش مازندران برگزار خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش آمل تاکید کرد: شهر آمل بواسطه داشتن امکانات همیشه مورد توجه مسئولین استانی بود و امسال هم یکی از جنبه های مثبت جشنواره برگزاری در محل نمایشگاههای تخصصی می باشد که دانش آموزان می توانند در فضای زیاد دست ساخته های خود را به نمایش بگذارند.

 ابراهیمی خاطرنشان کرد: کلیه برگزیدگان جشنواره استانی به عنوان نماینده مازندران در جشنواره کشوری جابربن حیان شرکت می کنند.

وی در پایان از تشریک مساعی اداره کل آموزش و پرورش مازندران بخصوص معاون آموزش ابتدایی، مدیر و معاونین آموزش و پرورش آمل و دیگر عزیزان که در جهت هرچه بهتر برگزار نمودن این جشنواره همت و همکاری می کنند قدردانی کرد.