استقبال از سرمایه گذاری روستایی با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ، جلسه توجيهی و آشنايی با طرح مشترک راه اندازی واحدهای توليدی مستقر در روستاها با نشست مشترک شوراهای اسلامی شهر و بخش امامزاده عبدا...(ع) با موضوع اقتصاد مقاومتی و الويت دانستن طرح های اقتصادی در مناطق روستايی و شهرهای زير 20 هزار خانوار برگزار شد.

یحیی عسگری پوربخشدار امامزاده عبدا...(ع) اظهار داشت: تدوين برنامه ها و سياست گذاري دولت تدبير و اميد در مشاغل روستايي و شناسايي استعدادها و قابليت هاي مناطق روستايي و شهرهاي زير 20 هزار خانوار جهت ماندگاري روستاييان در روستا و نقشه راهي که دولت تحت عنوان طرح مشارکتي و غير مشارکتي با تهيه قوانين و مقررات لازم تهيه نموده به ريز و جد پيگيري لازم مي شود که با اين راه ميتوانيم مهاجرت به شهر و حاشيه شهرها را کاسته و توسعه روستا را قوام بخشيم.

عسگري پور افزود: در اين طرح که بيشتر ايجاد رونق اقتصادي و توانمندسازي روستاييان جهت ماندگاري جمعيت در مناطق روستايي مراد و منظور است براي ما يک امر واجب است که اهتمام ويژه را براي ايجاد بستري مناسب براي سرمايه گذاري در مسيري که توانمندسازي روستاييان و عشاير را به همراه دارد فراهم سازيم.

بخشدار امام زاده عبدالله متذکر شد: اين طرح ها در قالب توليدي، صنعتي ، معدني، کشاورزي، صنايع تبديلي تکميلي، خدماتي، بازرگاني و گردشگري متناسب با استعداد و نياز منطقه روستايي است که بايد شناسايي شود.

وی با اشاره به اینکه دولت با اجراي برنامه مدون و تدابير لازم، ماندگاري در روستاها را اميد مي بخشد گفت: دولت در اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي با تمام قوا و با تهيه قوانين و مقررات لازم، آسان و قابل اجرا و تدوين نقشه راه براي ايجاد رفاه بيشتر و بهبود شرايط زندگي و داشتن درآمد کافي که همانا ايجاد فضاي مناسب کسب و کار در يک اقدام عملي بصورت جهادي ميباشد به استقبال ايجاد سرمايه گذاري براي روستاييان مي رود.

عسگری پور افزود: وظيفه اصلي دهياران و شوراهاي اسلامي شناسايي استعدادها و پتانسيل و ظرفيتهاي موجود در روستاها با خرد جمعي کليه جهات توجيهي و اقتصادي است تا طرح را شناسايي و جهت طرح در کميته شهرستاني ارسال شود.