بازدید دکتر یوسفیان از پست ایمنی و سلامت هلال احمر آمل و امضای کمپین نه به تصادفات جاده ای