بازگشایی محور هراز و کندوان

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، محور هراز در ساعت 7:30 صبح روز دوشنبه 9 فروردین بازگشایی شد.

این محور به دلیل ریزش سنگ، سیل و تخلیه بار ترافیکی مسدود شده بود.

محور کندوان نیز در ساعت 03:50 صبح روز دوشنبه 9 فروردین بازگشایی شد.

این محور به دلیل خطر سقوط سنگ و وقوع سیلاب مسدود شده بود.