جشن بزرگ شکرگزاری و تجلیل از دکتر یوسفیان در روستای زاغده