گزارشی از کاوشهای باستان شناسی شهر قدیم آمل +عکس

کاوشهای باستان شناسی شهر قدیم آمل به همت مرکز پژوهش شورای شهر و شهرداری آمل و با حمایت سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری در بافت قدیم شهر آمل آغاز گردید.

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، این کار با هدف شناخت پیشینه بافت قدیم شهر آمل و توالی فرهنگی  آن در دوره اسلامی و نیز نحوه شکل گیری و گسترش فضای شهر و سازمان فضایی- کالبدی شهر از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۴ آغاز گردید.

سرپرست کاوشهای باستان شناسی شهر قدیم آمل در گفتگو با پیام آمارد اظهار داشت: با اشاره به مطالعات و اسناد تاریخی برگرفته از متون تاریخی که در دست است وهمچنین با توجه به اهمیت  شهر آمل و بخصوص بافت قدیم آن در صدد هستیم تا بتوانیم بخشی از تاریخ و مستندات تاریخی شهر قدیم که کتب و اسناد تاریخی به آن اشاره نموده است را مشخص و معلوم سازیم.

ابراهیم امیر کلایی افزود: با اشاره به این فضایی که در حال  کار هستیم و با توجه به برنامه های مرکز پژوهش شورای شهر و شهرداری آمل مبنا بر این بود که پارک مشاهیر در این محل احداث گردد که در حین خاکبرداری سطحی به آثار فرهنگی و معماری برخورد نمودیم که این آثار مربوط به دوره ایلخانی و صفوی می باشد.

باتوجه به آثار بدست آمده ،طرح پژوهشی به مرکز پژوهش ارائه و پس از اخذ مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در راستای اهداف و سوالات مطروحه ، کار آغاز گردید.

تاکنون به آثار معماری و داده های فرهنگی قابل توجهی برخورد نمودیم که خود بخشی از سوالات پژوهش را پاسخ خواهد داد.

امید است با توجه به داده های بدست آمده به همراه معماری مربوطه ، بخشی از ابهامات تاریخی دوره های فرهنگی شهر قدیم آمل مشخص گردد و مطمئنا با توجه به آثاربدست آمده ، این سایت درحال کاوش به یک موزه تاریخی مناسب برای شهروندان فهیم آملی تبدیل گردد.

در پایان ازعلاقمندان دعوت می شود برای آشنایی با مراحل کار و کشفیات مربوطه به سایت کاوش واقع در بلوار طبرسی آمل امین ۱۷ مراجعه نمایند.