برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی شهروندی و معرفی برترین های فضای سبز خانگی آمل +پوستر