حضور مسئولان لاریجان در حوزه انتخابیه امام زاده هاشم آمل و شرکت در انتخابات