حضور آیت الله آملی لاریجانی در حوزه انتخابیه مسجد غریب الغربا آمل و شرکت در انتخابات