آغاز طرح ساماندهی و همسان سازی تابلوهای واحد های کسبی

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ،علی محمد مقدس مدیر عامل سازمان آرامستان شهرداری آمل با بیان اینکه از تاریخ 11/11/ 1394 شروع طرح همسان سازی تابلوهای معرف کاربری در دوسمت خیابان مصطفی خمینی ( مصلی ) اجرا یی شد گفت: این طرح در دوسمت خیابان مصلی در حال اجرا می باشد و به منظور رعایت حال کسبه این خیابان در روزهای پایانی سال مراحل اجرای کار به صورت شبانه از ساعت 10 شب الی 5 صبح می باشد، که مانع کسب کار کسبه بازار در طول روز نگردد .

مقدس افزود: بعد از پایان مرحله اول برچیدن تابلوها در مرحله دوم اجرای زیر سازی (فریم کشی وشاسی کشی) آغاز شد .

وی گفت:  امیدواریم باپیشرفت سریع کار پیش از موعد مقرر شاهد بهره برداری ازطرح آزمایشی ساماندهی تابلوهای معرف کاربری با هدف حفظ سیما و منظر شهری در خیابان مصلی آمل باشیم .