رمز ماندگاری انقلاب در حضور همیشه در صحنه مردم است / از حقوق مردم نمی گذریم

 

کمال نیوز: بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه اول :
اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله .
 دراین لحظات سراسر نور ، شرافت و کرامت و عزت و سربلندی ، در محضر شریف شما اعزه ی مکرم ، نمازگزاران مؤمن ، شجاع مقتدر و با بصیرت ، برادران عزیز و خواهران ایمانی بدواً خودم و بعد همه ی شما را به تقوای الهی دعوت می کنم .
 بیاییم همدیگر را تذکر به محضر ذات ربوبیت بودن بدهیم . بیاییم خانه و خانواده مان با نور تقوای الهی نورانی کنیم . بیاییم حلاوت ها و برکاتی که بواسطه ی حضور در محضر خداوند متعال ایجاد می شود را به همدیگر متذکر شویم . دانشگاه معرفتی محضر خداوند متعال را برای همدیگر ایجاد و محقق کنیم . چون انسان منهای خدا منهابی مسیر معنویت ، منهای تقوا ، دور از این جمع  و جمعیت حیوانی بیش نیست . خلق و خوی حیوانیت انسان را از مسیر انسانیت دور می کند . ولی این انسان هست که خلیفه ی خدا در کره ی زمین هست . شرافت . کرامت دارد . انسان با ایمان خودش را محضر خداوند متعال قرار می دهد که هم می تواند منجی خودش گردد و هم منجی عالم و آدم . ماندگار می شود و جاوید می ماند و زنده می شود و حیات طیبه ای برای خود محقق می کند . پس همان گونه که فرموده اند خودمان را مورد محاسبه قرار بدهیم ، قبل از محاسبه شدن مان بیاییم لحظه لحظه ی زندگی مان را با محاسبه ی نفس مان ،کارهایی که انجام می شود ، گفتارمان و رفتارمان ان شاءالله بُعد معنوی در مسیر زندگی خودمان محقق کنیم . انسان مؤمن و متقی و پرهیزگار با بهره گیری از انوار قدسی الهی ، با حضور در محضر ذات ربوبیت خالق خبیر ، خالق هستی و خالق زیبایی ها با حضور در محضر قرآن ناطق و قرآن صامت می تواند یک زندگی ای را برای خودش محقق کند که آن زندگی منجی است . نجات بخش است . ان زندگی فرح بخش است . ایجاد شادی و شادمانی می کند . گفتیم ما با بهره گیری از آیات نورانی قرآن ، با بودن در محضر قرآن سبک زندیگ ای را ایجاد می کنیم که بر اساس اسلوب ، متد و الگوهای اسلامی باشد . عرفان هایی که بر اساس قرآن توصیه شده و نه عرفان های کاذب . نه مسیری را که امروز غرب برای ما مصور کرده است . مسیری که بر اساس اسلام اصیل و ناب محمدی (ص) محقق می شود . اسلام پیغمبری (ص) اسلامی است که عدالت بر اساس آن محقق می شود . همه ی مردم با یک نگاه ، از یک منظر ، در یک محور . خدایی ناکرده ناحقی نمی شود . حقوق کسی تضییع نمی شود . در مکتب پیغمبر (ص) روابط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و همه ی ای نها بر اساس دستورالعمل دین انجام می شود . اکر بخواهیم الگوهای فردی خود را محقق کنیم آنچه را که من می خواهم و آنچه را که من این تن می خواهد انجام شود ان دستورالعمل دین و خدا نیست . دستور خدا بر شرافت و کرامت بشریت و موجب عزت بشر خواند شد . جامعه ای که در آن فساد باشد آن ایمان بر اساس دستور خدا محقق نشده . آن شخص به عنوان مؤمن نمی باشد . انسان مؤمن فحشا نمی کند . انسان مؤمن به بیت المال تعرض نمی کند . انسان مؤمن به حق و حقوق مردم تعرض نمی کند . انسان مؤمن مال یتیم نمی خورد . انسان مؤمن سعی می کند طبق آیه ی قرآن «الم یعلم بأن الله یری» هم همه امور زندگی خودش را ، حتی نفس کشیدن خودش را در مسیر خدا قرار می دهد و در مسیر آموزه های الهی محقق می کند . ما عرض کردیم پس از این خانه و خانواده ی خودمان را بنا نهادیم ، پس از این که آمده ایم سقف های مسقف نورانی را بر اساس آموزه های دین بنا کردیم . شوهر و همسر در این خانه و خانواده قرار گرفته اند . فرزند متولد شده و این فرزند بر اساس آیات و روایات شخصیت ایشان شکل گیری شده . مبانی تربیتی فرزندان ما را بر اساس آیات نورانی قرآن انجام داده ایم همه ی این ها محقق شده آمده ایم در بین مردم و اجتماع . باید درد و مشکلات زندگی روزمره مردم را بیان و دوا کنیم . باید مبانی تربیتی  دینی در اجتماعات و روابط اجتماعی مردم بیان شود . جوانان ما باید بدانند که فساد چیست و مفاسد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یعنی چی . یکی از روش های مبارزه با فساد آگاهی دادن و اعطای بینش هست . همین جمله ی نورانی که رهبر عظیم الشأنمان که چندین بار متعدد در سخنرانی های متعدد عنوان می کند تحت عنوان بصیرت و بصیرت یعنی آگاهی، بصیرت یعنی بینش . یعنی از جان دل در مسیر دین قرار گرفتن . دانستن انچه را که دین بیان کرده است . بودن در مسیری که طبق منویات خداوند متعال است . لذا شما پدر عزیزمن ، شما مادر بزرگوارم ، شما جوان و نوجوانان عزیز و فرزندان عزیزم باید بدانید که ضرر فضای مجازی و سایت های منحرف چیست . باید بدانید که آن دسیسه ای که در آن اتاق فکر در حال چیدن هست تا ما را از فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) جدا نکند . اینها را ما باید بدانیم که آنها می خواهند فاصله ایجاد کنند و تفرقه  بین شیعه و سنی جزئی از برنامه های شان هست  حیات طیبه ای که بواسطه ی آن اسلام در جای جای جهان در حال درخشش هست ان را می خواهنند بگیرند در لباس های متعدد . خانواده ها باید بدانند شبکه های شبکه های اعتقادی و ابتذالی ماهواره ها چه اثرات منفی ای در زندگی بشریت دارد . ما هنوز داریم تمکین می کنیم . هنوز ماهواره درون خانه های مان هست . هنوز خوشحالیم که فرزند جوان و نوجوان مان در پای فیلم های مستهجن ماهواراه قرار می گیرد . این چه می خواهد بشود .  آیا نظام نظام امام زمانی (عج) نیست ؟ آیا آن خانه در انتظار امام زمان (عج) هست ؟ آیا آن خانواده ، پدر و مادر شاگرد مکتب امام زمان (عج) هست ؟ انسان باید بداند اگر مال حرام در خانه اش بیاید چه اثری دارد . عرض کردم اگر می گویند آتشی هست و اگر می گویند جهنمی هست این آتش و این جهنم چه در شب اول قبر ، چه در روز قیامت با خودمان هست . خدا که نمی فرستد . خدا بهشت آفرین هست . خدا جهنم آفرین هست . خدا بهشت و جهنم را خلق کرد این که چه کسی اهل بهشت و چه کسی اهل جهنم می شود با خودمان هست . به راحتی بیت المال مردم را مال البیت کردن این را ما باید بدانیم . تعرض در حقوق مردم و حق الناس را ما باید بدانیم . کارمند اداره محترم باید بداند کم گذاشتن در کاری که جزئی از رسالتش هست و بواسطه ی آن حقوق می گیرد . بنده موظفم امروز بواسطه ی حکمی که برای من صادر شده و شرح وظایف وظایف خودم را انجام دهم . اگر کاستی باشد دوست دارم زندگی من مدینه فاضله شود ان نمی شود . این حداقل وظایفی است که می توان انجام شود . نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله (ص) فرمود اگر سه چیز در زندگی کسی وارد شود این شخص فرد موفقی است . و خدا او را دوست دارد . «اذا أراد الله بعبد خیرا» اگر کسی مشمول لطف خدا بشود و خدا بخواهد به او عنایت کند سه چیز به او می دهد و  آن وقت است که ان منبع خیر را خداوند متعال در زندگی بشر قرار می دهد . 1- «فقّهه فی الدین»  اول دینش را به اندازه خودش بشناسد یادش بخیر قدیم تجارمان می رفتند درس متاجر و  مکاسب می خواندند . می رفتند می خواندند که چگونه تجارت کنیم ؟ چگونه آداب و معاشرت داشته باشیم . کاری که می خواهیم بکنیم بر اساس چه دستوری است که دین می فرماید . اما امروز می خواهم آن چه را که برای بنده هست محقق شود و خدای ناکرده کلاه شرعی هم درست می کنم . نه اولین نشانه ی ایمان این که مرضی خدا را به همراه دارد و این که مشمول رحمت خداوند متعال باشد این هست که دین را درک کند . دین را به اندازه ی خودش بفهمد . هر کسی به اندازه ی خودش درک صحیحی از دین دارد . علامه طباطبایی در ان اندازه درک ازدین دارد ، بزرگان و عالمان دیگر در آن اندازه ، بنده ی طلبه و روحانی به یک اندازه و آن بنده ی عوام به یک اندازه ولی چیزی که هست بیاییم تداوم زندگی مان و تطابق و مطابقت دادن امور را بر اساس دین رقم بزنیم . نه القه های فردی مان . نه این که ان شاءالله حلال است . نه . حرام خدا الی یوم القیامة حرام و حلال خدا الی یوم القیامة حلال است . جزء حقوق شخصی انسان نیست . زیر میزی می گیرد می گوید که هدیه است . رو میزی می گیرد می گوید هدیه است اینها نیست و دین این ها را حرام کرده . این مفاسد ایجاد می کند . این مسائل دین را از زندگی مان دور می کند . بزرگانی همانند عبدالعظیم حسنی گاهی محضر اهل بیت عصمت و طهارت می رسیدند زانو می زدند ، عالمان و عارفان مان هم همین . شاگردان مکتب قرآن و احادیث، عقل و نقل هم همین . همین طوری نبودکه آمدند علامه و آیت الله شدند . ما هم باید در همین مسیر زانو بزنیم . باید زندگی مان را بر آن اساس رقم بزنیم . رسول خدا می فرماید «إنی أخافُ علیکم استخفافا بالدین» من می ترسم؛ نبی مکرم اسلام (ص) دارند می فرمایند امت رسول الله (ص) گوش کنیم: فرستاده الهی احساس ترس می کند مردم دینشان را خوار و خفیف بشمارند . برایشان اصل نباشد عباد الرحمن باید دستورات دین شان را اطاعت کنند . امروزه بعضی از زندگی ها دارد بر این اساس رقم می خورد . این مسائل مفاسد اجتماعی را ایجاد می کند . پس سروران عزیز اول  اعتقادات . دوم اخلاق و سوم احکام . اصول اصلیه ی دین و دور شدن از مفاسد هست . هر کسی در مسیر خودش . بنده به عنوان خادم مردم مطالعه نکنم و بیایم این جا سخنرانی کنم یک مفاسد اخلاقی و شرعی است . آن آقای کارمند کم گذاشتن در کارش یک مفاسد اخلاقی است . آن آقای کشاورز برنج درجه ی یکش را بخواهد به مردم عرضه کند کم بگذارد و یا نوع برنجش را تبدیل کند پول اصلی بگیرد و درجه ی دو بگذارد  آن مفاسد دیگری هست . ما باید این ها را صلاح کنیم . اصلاحات در زندگی یعنی این که ما بیاییم بگوییم دین چه می گوید و ما بر آن اساس و آرمان باشیم .
 2- و دومین مسئله که در موفقیت بشریت برای رسیدن به کمال و سعادت کمک می کند« و زهّدَهُ فی الدین»  این که نسبت به دنیا زاهد و پارسا باشیم . دنیا برای مان اصل نباشد بلکه معبر باشد.  این مار خوش خط و خال در مقابل ما دارد طنازی میکند . متوجه باشیم پاگیرمان می شود . این همه فریب دنیا را نخوریم . وگرنه این همه بداخلاقی ها و مال مردم خوردن ها برای چه است ؟ باید دنیا باشد والا نمی شود حیات داشته باشیم ولی به چه صورتی ؟ حضرت امیر بیان علی علیه السلام می فرماید: « إنّما خُلِقتُم للبقاء لا للفناء» دار دار فنا است . ما دوست نداریم که با دست خودمان حیات آخرت خودمان را به فنا تبدیل کنیم. مسیر خود را به سوی آتش جهنم حرکت دهیم . نه عزت و کرامتی که خدا برای ما قائل شده بر اساسی است که فرموده شما خلیفه ی من در روی زمین هستید  و خلیفه و جانشین خدا چه ویژگی ای باید داشته باشد شما نمازگزاران عزیز مومنین و مومنات باید این ویژگی ها را برای خود محیا بکنید و زندگی مان را چنان سرمایه گذاری نمائیم که هم دار دنیای ما آباد باشد و هم دار عقبای مان ولی مثل اینکه فقط در آبادانی دنیا بعضی مشغول اند لذا هراس فراوانی برای مرگ و مردن دارند و عرض شد وقتی از جناب اباذر سئوال می شود که چرا ما از مرگ می ترسیم می فرمایند به خاطر اینکه دنیایمان را آباد و خانه قبر و قیامت مان خراب هست جوان عزیز در کنار آبادانی دار دنیایمان دار عقبایمان را هم آباد نمائیم تا مطابق آیه قرآن «إن الانسان لفی خسر» جوان عزیز در خسران و ضرر نباشیم که جای هیچ یعنی هیچ جبرانی نیست مشخص نیست عمر ما چه حدی هست پس از مفسده ها دور و به سوی محاسن و حسنات رجوع نمائیم.
 3 – رسول مکرم اسلام (ص) سومین صفت بارز سعادت بشریت را پوشش عیوب می دانند و اینچنین می فرمایند: «و بصّره بعیوب نفسه» بصیرت داشته باشیم و عیب های نفس خودمان را ببینیم. همش بنده از مردم می گویم . از عیب دیگران میگویم . بداخلاقی دیگران را می گویم . بداخلاقی بنده را که می خواهد بگوید ؟ چه کسی باید  به من تنبه و تذکر بدهد ؟ بگوید شما هم دارید بداخلاقی می کنید . به همدیگر متذکر شویم تنبه دهیم و متوجه باشیم . برادر مؤمن کسی است که عیب برادر خود را عنوان کند البته به خود شخص نه با غیبت و تمهت که خود بیان این مسائل مفاسد اخلاقی است و حق الناس است و عقوبت دارد.


خطبه دوم :
اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله .
 در این لحظات در محضر این اجتماع بزرگ ، حضور پرشور و شعور شما سروران عزیز و اعزه ی محترم ، نور چشمانم که حقیقتاً همیشه عرض میکنم که خدایا ما را شرمنده ی این مردم نفرما . اجتماع شما مرضی خدا را به همراه دارد . بدواً خودم و بعد همه ی شما سروران را به تقوای الهی توصیه می کنم .
 عرض کردیم آسودگی دو دار در مسیر تقوای الهی است و خداست که سعادت ها را برای بشریت در مسیر تقوا رقم می زند پس با خدا باش . خدا را فراموش نکن . خدا چه می گوید چه زندگی و رفتار و اخلاقی را می خواهد ؟ چه مدیرتی را می خواهد ؟ چقدر از عزیزان رعیت ما به عزت رسیدند و کو آن کدخداگری ها و زورگوئی ها. چه کارگران عزیز و بزرگوارمان به سعادت رسیدند . چه مردم با صلابت مان . امروز همه ی عزت ها بر اساس ایمان و تقواست . یکی از مسائل تقوا تقوای اقتصادی است . اقتصادیون ما باید بدانند که سیاست در اقتصاد ، مدیرت در اقتصاد در مسیر خدا موجب عزت می شود . اقتصادیون بدانند خدا می بیند . خدا ذره را محاسبه می کند . فیلم می گیرد . می گوید آقا چرا فلان کار کرده اید  می گوید نکرده ام به تصویر می کشاند . می گوید آقا شما فلان بیت المال را تصرف کرده اید . فلان حقوق را تضییع کرده اید . فلان وعده و وعید به مردم داده اید . مردم در انتظار آن وعده و وعید شما هستند . تقوای سیاست در اقتصاد داشته باشید . تقوای اقتصادی داشته باشید . همه باید بدانید همه این مسندها در دست من و شما امانت هست . خود این مال حلقه ای از آتش بر گردن ما خواهد شد و خود این مال ما را مورد محاسبه قرار خواهد داد . خیال نکنیم کسی ما را نمی بیند . خدا دارد می بیند . قول داده اید عمل کنید و وظیفه دارید که عمل کنید . جهان در حال پیشرفت هست .
خوب امروز مردم مان را دیدید که چه کرده اند . بنده از این جهت تبریک عرض می کنم از این حضور ، از این شکوه و ایثار . از اراده ی پولادین مرد و زن قهرمان وشجاع و مؤمن . از این اجتماع با شکوه . چه خوش درخشیده اید شما . چه خوش قلب امام زمان (عج) را خرسند کرده اید . از این که رهبر ما ، مولای ما ، مقتدای ما امام خامنه ای عزیز هم یوم الله بیست و دو بهمن را و هم انتخابات را عید نامیدند ما ثابت کردیم همه ی مرد و زن با لباس نو در عید دیروز حاضر شدند و با مشت آهنین بر دهان یاوه گویان زدند و شعار تن ندادن به ذلت بر زبان ها ساری و جاری شده . تمکین نکردن به توطئه های دشمن . صیانت از ولی فقیه . این مردم مان هستند  این عزتی است که ایجاد شده . مؤلفه ی واقعی قدرت جمهوری اسلامی ایران، رکن رکین آن مردم مان هستند . از این منظر «مردم» کلید واژه ی مشترک و مقدسی هست یکی از پایه های سه گانه ی پیروزی و انقلاب بوده است . جزء عوامل تعیین کننده ی ماندگاری این انقلاب مردم هستند . صدور این انقلاب این مردم هستند . جاودانگی و مانائی و راز زنده ماندن این انقلاب این مردم هستند . مردم ما ثابت کردند . امروز در همه ی عرصه ها چه در قدرت نظامی ، چه در قدرت نرم فرهنگی این مردم خوش درخشیده اند با قدرت و بصیرت تمام حاضر شده اند سر بزنگاه در کنار ولی فقیه زمان در کنار مرجعیت و روحانیت با دولت محترم ایستادگی و مقاوت کردند و انقلاب را به بار رساندند . جنگ تحمیلی را با عنایت  ذات مقدس خداند متعال و با ذکر توسل به اهل بیت عصمت و طهارت به سرمنزل مقصود رسانده اند.
سروران عزیز و بزرگوار به راستی، مردم و بسیج مردمی از ارکان قدرت ملی، قدرت نظامی و قدرت نرم فرهنگی کشور محسوب می‌شوند و حماسه حضور مردم عامل بازدارندگی دشمنان انقلاب و نظام اسلامی است و این نقش هم در راهپیمایی‌ها لازم است که آنرا دیروز ثابت کرده اند همه آمده اند و با نیت اقتدا و پشتیبانی از ولی فقیه زمان و هم در عرصه بزرگ‌تر تعیین سرنوشت سیاسی، یعنی انتخابات؛ چراکه دشمن همراهی و اعتقاد مردم به نظام و انقلاب را در این مناسبت‌ها به ارزیابی و قضاوت می‌نشیند.
از این رو، اگر گفته شود ضرورت حضور مردم در راه‌پیمایی «۲۲ بهمن» هر سال بیش از پیش احساس می‌شود، سخن گزافی نیست؛ چراکه دشمن غدار چشم می‌دراند و گوش می‌خواباند تا در پیوند عمیق و الهی مردم با نظام و دولت‌شان خلل و گسل ببیند؛ اما مردم بابصیرت، مؤمن، انقلابی و خط امام ایران عزیز  تصویر ساخته‌شده از سوی رسانه‌های غربی را برملاء کرده و خود تصویری از تداوم غیرت، انقلابی‌گری، واقع‌بینی آرمان‌خواهانه و عشق به آرمان‌های امام و رهبری عزیز را ترسیم کرده اند  و پیش دیدگان دریده دشمن قرار داده اند  که چشمه جوشان پیوند مردمی با انقلاب و نظام همچنان جوشان و فیاض است و نسل به نسل در کف خیابان‌ها، آرمان‌های ۲۲ بهمن به همراه فرهنگ امید برای آینده بهتر به نسل جدید منتقل شده و فرهنگ «حضور» بازتولید شده است؛ چون به فرموده دیده‌بان بیدار و تیزبین انقلاب این حضور باصلابت سالانه، درواقع «بازآفرینی انقلاب» است.
این بازآفرینی انقلاب در ۲۲ بهمن امسال با شرایط ویژه‌ای در سطوح داخلی، منطقه‌ای و جهانی ما پیوند خورده است و بار دیگر رویشی نو و آفرینشی نو از حضور مردم قهرمان و بصیرمان را شاهد بوده ایم  و همگان سر بر آستان بزرگی ملت ایران فرود آورده ایم و  از فیض حضور و همراهی مردم غفلت نکرده ایم. مردم عزیز سعیکم مشکور مسئولین محترم در سایه ی همدلی و همزبانی در مسر خط ولایت و رهبری سعیکم مشکور و به فضل خدا همین شکوه و عشق و ایثار را در عید هفتم اسفند ماه با حضور حد اکثری اتنخابات و انتخاب فردی صالح و سالم و ملتزم به نظام و خط رهبری ایجاد خواهیم کرد و مشت محکمی به استکبار جهانی و غرب خواهیم زد و این روزها دیدیم که از باب سخن مهربانی دشمنان احمق ما وارد شده اند تا افراد حامی آنها را وارد مجلسین بکنیم کور خوانده اند ما مطیع امر رهبر فرزانه و ولی امر مسلمین هستیم و مردم ما بصیرت و بیداری کامل دارند و از فتنه هایشان با خبر هستند و باز فتنه 88 رقم نخواهد خورد و مجلس ششم را در خواب هم نخواهید دید تا رقم بخورد و و این مردم آنرا از نطفه خاموش کرده اند .
لذا توصیه می کنم به عزیزان مسئولین مان متوجه باشیم . متوجه این مردم باشیم . مردم ثابت کردند که در همه ی صحنه ها حضور دارند . به خاطر گزافه گویی های استکبار جهانی است . به خاطر قداره کشی هایی که دشمنان احمق مان انجام می دهند . نمی توانید چهره ی منهوس آمریکا را نقاشی کنید . آمریکا شیطنت دارد . آمریکا همه جا هست . امروز هم در ملأ عام می خواهد دایه ی مهربان تراز مادر باشد . دیروز هم همه ی عزیزان مان آمده اند ولی با نیت بیعت با آرمان های اصیل امام که رحمت و رضوان خدا بر او باشد . انقلابی بودن تعریفی نیست که امروز دارد انجام می شود . انقلابی بودن بر اساس اسلوب و  متد و آرمان های دینی امام هست . امام هم فرموده کسی از من خاطره ای نگوید . اگر هم خاطره ای هست یا در رسانه هست و یا در کتاب من وجود ارد . نیایم به خاطر این که خودم را ثابت کنم . به خاطرخودم از امام (ره) خاطره ای را بگویم . مردم از شما چیزی را می خواهند که جزء حقوق مسلم عزیزان مان هست.  حرفی را نزنید که به شأنیت مردم بر بخورد . مردم جلوتر از ما مسئولین هستند . این موضوعی است که ما باید دقت کنیم . مؤلفه ی اصیل این نظام را فراموش نکنیم که این مردم هستند .
خوب می دانیم بیستم بهمن ماه را عزیزان مستحضر هستید که روز آزاد سازی شهر فاو بوده . عملیات بسیار زیبایی را عزیزان مان انجام داده اند چند ماه تمام با مدیریت اتم و اکمل و کارشناسی شده بهترین تکنسین های نظامی و معطوف کردن عملیات که مورد دید حزب بعث و دشمن قسم خورده مان بوده فرزندان حفاظت سپاه عزیز مدیریت چند ماهه ای که انجام دادند و فرستادن اتوبوس های خالی به حور العظیم و کامیون ها به همراه سربازان عزیز و ارزشمند به سوی مقر مورد نظر در مسیر آزادی فاو خطوطی را که ایجاد کرده اند . والفجر 8 در جریان اروند وحشی چه کسانی را در دل خودش قرار داده اون غواصان عاشق و مهاجران و معاشقان الی الله . شناسایی این فرزندان با همه ی ابعاد حفاظتی چه گفتار و چه رفتار همه ی این ها را درنظر گرفتندو توانستند با خلوص نیت و ذوب در خدا شدن این شهر را آزاد نمایند و این روز را به عنوان حفاظت سپاه نامگذاری کردند  و بنده تبریک عرض می کنم خدمت این عزیزان سالک الی الله و شما امت حزب الله و شهید پرور و ولایت مدار .
البته امروز هم یادگاران و عزت آفرینان جنگ در عرصه اسلامی دارند با جانفشانی تمام از کیان اسلامی حفاظت می کنند با تدبیر و مدیریت خود جان مرد و زن مسلمان را نجات می دهند و باید برای سلامت این سربازان نخبه امامت و ولایت دعا کرد سردار سلیمانی که خاری در چشم دشمنان شده اند.
چند روز دیگر میلاد با سعدت و سراسر نور حضرت زینب (س) ام المصائب است . حضرت زینب سلام الله علیها زینت أب هست . تمام زیبای ها را خدا در وجود زینب (س) قرار داد . هر چه علی (ع) دارد او دارد . هم عالمه و هم عامله و معلمه. هم در مسیر ولایت یاد گرفت و  هم عمل کرد . ولایت پذیری را از زینب (س) یاد بگیرید . تن ندادن به ذلت را از زینب (س) یاد بگیرید . بصرت در مقابل نفوذ دشمن را از زینب (س) یاد بگیرید در حد جان در کنار امامت و ولایت بودن را از این شخصیت عظمی یاد بگیریم چشاندن و کشاندن اسارت و دیدن حقارت ظاهری و دنیوی را ولی تن ندادن به ذلت و خواری و پستی و تمکین نکردن به خواسته های دشمن و چراغ سبز نشان ندادن به دشمن را از این برزگان یاد بگیریم سر بزنگاه تصمیم صحیح و صریح گرفتن و حراست و حفاظت از نوامیس اسلام را از این بانوی جلیله و کریمه یاد بگیریم و تطابق این ایام که پرستار فرزندان و عزیزان بوده و در حد جان از مریضان و کودکان پرستاری کردن را روز پرستار نامگذاری کردند . بنده تبریک عرض می کنم این روز را به عزیزان پرستار  .
خوب پرستاران عزیز و برزگوارمان نیر به تأصی از حضرت زینب با صبوریت تمام در صدد انجام رسالت خویش هستند و  بشارت هایی که در این راستا با خلق حسنه و نیکوی خود انجام می دهند  و این براران و خواهران در این راستا انجام می هند . با ادب و کرامت و تواضع و با خستگی های فراوانی که در راستای کارشان هست سعی بکنند که متواضعانه و  کرامت تمام در مقابل مردم وارد شوند و این اخلاق نیکو و حسنه هست ماندگار هست جاوید می ماند دعایشان در حق شما مستجاب می شود کسی حق بداخلاقی با هیچ کسی را ندارد تا چه بسا آنهایی که می آیند در بیمارستانها نیاز به مهر و محبت و رأفت و رحمت شما دارند که با برخورد مناسب خود التیام خواهید بخشید و سکینه برای درد تألم و مصیبتشان خواهید بود بنده ضمن تبریک مجدد عرض می کنم سعیکم مشکور و اجرکم عندالله
شنیده ایم دیروز الرمادی عراق از دست دشمانان آزاد شده . به مسئولین محترم و بسیج مردمی تبریک عرض می کنم . الحمدلله امروز سپاه عزیز توانسته تفکز بسیجی که از زمان بدر اسلم که از خود زمان اعراب متولد شده را به انها متذکر شود . تها راه نجات بسیج مردمی است و این باعث شده که با مقاوت تمام پیروز شوند . و حرکت به سوی موصل که به فضل خدا موصل برنامه ی بعدی است که آزاد شود . و این در سایه تشکیل بسیج مردمی بوده است که با مدیریت فرزندان سپاه و به دستور مرجعیت انجام گرفته و دیدیم هر جائی که تفکر بسیجی و حضور و حمایت مردم بوده راهگشا و کارگشا بوده است بنده به مردم و مسئولین محترم عراق این فتح و پیروزی را را تبریک عرض می کنم دشمن نمی تواند این فتوحات را ببیند لذا در صدد تجزیه عراق هست متوجه دسیسه دشمنان باشید. آنها چشم دیدن عزیت ها را در هیچ کجا حتی در کشور خودشان ندارند اونها حقارت و ذلت مردم و سروری خودشان را می خواهند برایشان فرقی نمی کند عراق باشد سوریه باشد لبنان باشد یمن باشد اردون باشد نیجیریه و عربستان یا حتی کشورهای خودشان
پنجمین سالگرد مقاومت مردم بحرین است  متأسفانه رژیم منهوس آل خلیفه از طریق با مشت اهنین در مقابل یک عده افراد بی گناه  و مظلوم دارد انها را به کشتن می دهد . ما محکوم می کنیم . به عربستان خبیث و ملعون توصیه می کنیم دست بردارید . شما جوان و خام هستید و نمی فهمید فهم و درک شعور ندارید و درک ندارید که این خون ها ریشه ی شما را به فضل خدا می خشکاند .
نشست حل و فصل بحران سوریه  که در در مونیخ در حال برگزاری است . همه هستند و هر کسی برای مسائلی که مد نظرشان هست و زیاده خواهی هایی که مد نظر شان هست و به دنبال سهم خواهی های خودشان . آمریکا می خواهد سهم داشته باشد . ترکیه دید که دستش از آن تفکری که داشته کوتاه است و نفت هایی که از دل مردم و حق مردم بوده و برده امده داعش را حمایت کرد . عربستان ملعون هم که این روزها امده با بی تدبیری خودش داعش را پرورانده و بنده عزیزان دیپلماسی و جامعه جهانی توصیه می کنم که متوجه باشید که نکند جهانی سوم محقق نشود که به نفع کسی نیست . سران استکبار و غرب توصیه می کنم دست از شیطنت خود بر دارید نکند خدایی ناکرده در صدد حمایت عربستان ملعون باشید که هستید البته در این صورت کسی کوتاه نخواهد آمد و تا در حد جان پیرو دستور ولی امر مسلمین در حد جان و مال و فرزند در خدمت مردم مسلمان جهان خواهیم بود و امروز اسلام ثابت کرده یک لشگر بسیج عمومی در جهان است و همه ی آن ها را ان شاءالله به هلاکت خواهند رساند . حق مردم سوریه هست و متوجه آمریکا و هم پیاله های شان باشید . به بهانه ی مبارزه با تروریست کارهایی را دارند انجام می دهند و به مسئولان دیپلماسی توصیه می کنم عربستان و مسئولین خبیث شان شأنیت دوستی را ندارند با قدرت در مقابلشان وارد نشوید هتک حرمت می کنند
موضوع بعدی بنده حملات انتهاری است که دیروز در نیجیریه حدود 60  کشته و چندین زخمی داشتیم متوجه باشید وهابیت خبیث متوجچه این اعمال خشونیت آمیز خودش باشد انشاءالله مرگ سیاسی عربستان نزدیک شد و دست به هلاکت انتهاری خودش می زند . عزیزان مان خون شان به ناحق ذیخته نخواهد شد و دودمان آل یهود سعودی های ملعون را خواهد سوزاند .
خب همان گونه که مستحضر هستید در این ایام تحولاتی در دو بخش انجام گرفته و مدیریت هایی تغییر و تحول یافته و بخشدار ساعی ، زحمتکش ، مدیر جهادی ، با ادب و با کرامت و بنده یاد خاطرات و زحمات جناب آقای مهندس شیرسوار و مهندس حسنی را همیشه در ذهن خودم دارم و برایش دعا می کنم . تحولاتی که امروز ما در دو بخش داریم ، عزیزان فراموش نکنید آب و برق و گاز و راه و مسکن و طرح هادی و مدرسه و ..... با درایت مسئولین با کرامت بخش البته چه در دابو و چه در دشت سر بر اساس هم دلی و هم زبانی . ایجاد ارتباطی که توانسته با مردم بکند . ولی نظام در حال گسترش و تغییر و تحول است . یکی از کارهایی که در نظام اداری انجام می شود تغییر و تحول مدیریتی است . بنده ضمن تقدیر  تشکر از این مدیران جهادی و زحمتکش ، متخلق به اخلاق و با ادب، خدمت مهندس حیدری تبریک عرض میکنم که از کارکنان ساعی و زحمتکش فرمانداری بوده اند چندین مدت در بخشداری کار کرده اند و الحمدلله ایشان هم از دل مردم هست و ولایت مدار هست و بنده عرض کردم خط قرمز بنده ولایت هست . اگر ببینم مسئولی بر خلاف ولایت هست در مقاباش ایستادگی می کنم . الحمدلله تفکر مهندس حیدری هم بر این اساس است و باید باشد . ان شاءالله تمام سعی شان بر این باشد که مردم از ایشان راضی باشند . اگر ارتقایی هست رضایت مردم هست . خودشان فرمودند تمام سعی و تلاش من این است که ان شاءالله روز آخر مردم برای من دعا کنند . ان شاءاله این طور خواهد بود و تمام دهیاران و شوراها دقت بکنند توصیه می کنم به همکاری و هم دلی . مجدداً از حضور سبز و زیبای همه ی مردم در راهپیمایی تشکر می کنم . صحنه ی زیبایی را ایجاد کردید . بر اساس هم دلی مردم دو بخش دابو و شت سر اجتماعی را رخ داده اید که بی بدیل بوده گرچند که انتظارم بیشتر از این بوده است . جناب آقای بخشدار بعضی از مسئولین نبودند . انتظار دارم ببینید که مسئولین دو بخش در راهپیمایی ها و مناسبت ها باید در بخش مان باشند . ما باید در کنار هم باشیم . ان شاءالله محبت کنید علت عدم حضورشان شناسایی شود . اگر خدایی ناکرده مسئولی نمی خواهد با مردم باشد محبت کند خودش جابه جا شود . از حقوق مردم نمی خواهم بگذرم و نمی توانم چون باید جواب گو باشم . انتظار بیشتر عزیزانی که توصیه به هم دلی داشتند را می کشیدم خصوصاً عزیزان دو بخش دابو و دشت سر . از ستاد برگزاری دهه فجر از بخشداران عزیز سابق از مسئولین محترم ادارات از عزیزان نیروی انتظامی و حوزه های مقاومت از بسیجیان و فرمانده هان پایگاه های عزیز و ارزشمند از دهیاران و شوراهای محترم از مرد و زن پیر و جوان خرد و کلان از همه و همه سپاسگزاری می کنم از پلیس راهور و نیروی انتظامی و فرماندهی شهرستان و از سخنران عزیز و پرافتخار سردار امیری عزیز بنده به وجودشان افتخار می کنم مایه مباهات بنده هستند از قاری معزز جوان و مجری عزیز و مجریان ارزشمند در مسیر از رسانه ها که محبت انعکاس را داشته اند از خبرنگاران عزیز و بزرگوار همه و همه سعیکم مشکور و  برای همه شما دعا کردم .  ان شاءالله در ظلّ عنایات خاصه بقیة الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفداء باشید . عزیزان ستاد برگزاری دهه فجر این کار بزرگ را انجام داده از ستاد هم تقدیر و تشکر می کنم و تخصیصاً از شما مردم دست تک تک شما را می بوسم .
و آخرین عرضم یادواره ی شهدا را عزیزمان  مجری خوب برنامه فرمودند . ما هر چه داریم از شهدای مان هست . 116 شهید هست . بعد از ظهر امروز  برگزار می شود . ان شاءالله با حضورمان در روستای واسکس اجتماع خوبی را ایجاد کنیم که با مداحی سردار عزیز و یادگار هشت سال دفاع مقدس حاج صادق آهنگران انجام خواهد شد مسئولین فراموش نکنند از قافله شهدا عقب نیافتید شرمنده شان نشوید.