افتتاح پروژه های عمرانی و برنامه های روز دوم دهه فجر در آمل

افتتاح  ساختمان دهیاری روستای ترویجان بخش دابودشت

 افتتاح پارک روستایی و پیاده روسازی روستای مریج محله دابودشت

افتتاح آسفالت راه روستایی مرزنگو دابودشت 

همایش بزرگ شوراهای اسلامی و دهیاران بخش دابودشت درروستای غیاثکلا