مراسم بزرگداشت حماسه ششم بهمن آمل با حضور رییس قوه قضاییه