مردمانی که در روز بارانی خیس آب می شوند!!!

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، سوال ما از مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل این است که مگر قرار نیست پروژه ها کامل شده و بعد افتتاح شوند؟؟؟

  تنها پل عابر برقی در آمل که ماه ها بعد اتفاقاتی افتاد و حالا چرا بعد چند ماه از افتتاح آن و اینکه نیمی از فصل سرما را پشت سر گذاشتیم هنوز تدبیری مبنی بر مسقف کردن آن اندیشه نشده است.

ضرورت دارد مجموعه شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل در اجرای پروژه ها همه اصول مورد نیاز را لحاظ کرده و آسایش و آرامش شهروندان را در نظر گیرند.

گزارش میلاد رمضانی